HP LaserJet P2015 Printer series - Palaikomas popierius ir kitos spausdinimo medžiagos

background image

Palaikomas popierius ir kitos
spausdinimo medžiagos

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvai gali spausdinti ant įvairaus popieriaus ir kitos spausdinimo
medžiagos, kaip nurodyta šiame vartotojo vadove. Naudojant medžiagą, kuri neatitinka reikalavimų, gali
kilti toliau išvardytų problemų:

Bloga spausdinimo kokybė

Padidėjusi įstrigimo galimybė

Pirmalaikis spausdintuvo dalių susidėvėjimas (reikės remonto).

Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite tik popierių ar kitą spausdinimo medžiagą, pažymėtą
HP ženklu. „Hewlett-Packard“ negali rekomenduoti jokių kitų bendrovių gaminamos spausdinimo
medžiagos. HP negali kontroliuoti spausdinimo medžiagos kokybės, jei ji nėra pačios HP produktas.

Spausdinimo medžiaga gali atitikti visus šiame vartotojo vadove aprašytus reikalavimus, o spausdinimo
rezultatas netenkinti jūsų. Taip gali būti dėl netinkamo naudojimo, netinkamos temperatūros ar drėgmės
ar dėl kitų dalykų, kuriems „Hewlett-Packard“ neturi įtakos.

Prieš įsigydami didelį spausdinimo medžiagos kiekį, patikrinkite ją ir įsitikinkite, kad ji atitinka šiame
vartotojo vadove ir „HP LaserJet“ spausdintuvų serijos medžiagos vadove pateiktus reikalavimus.
Spausdinimo medžiagos pasirinkimo nurodymus galite atsisiųsti iš svetainės adresu

http://www.hp.com/

support/ljpaperguide/

, o jei jums reikia daugiau informacijos, kaip užsisakyti nurodymus, žiūrėkite

skyrių

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir priedų

.

Dėmesio!

Jei naudosite „Hewlett-Packard“ reikalavimų neatitinkančią spausdinimo medžiagą,

galite sugadinti spausdintuvą ir jį teks remontuoti. Tokių remonto atvejų neapima „Hewlett-
Packard“ garantija ar kitos sutartys dėl remonto.

LTWW

17