HP LaserJet P2015 Printer series - Etikečių sandara

background image

Etikečių sandara

Pasirinkdami etiketes įvertinkite toliau išvardytus kriterijus:

Klijai: klijų fizinės savybės neturi pakisti esant 200° C (maksimali temperatūra spausdintuvo
viduje).

Sandara: naudokite tik etikečių lapus, turinčius uždengtą pagrindą tarp etikečių. Etiketės gali
nusilupti nuo lapų, kuriuose tarp etikečių palikti tarpai, ir įstrigti spausdintuve.

Susisukimas: spausdinamos etiketės turi būti lygios, t.y. susisukusios ne daugiau nei 13 mm bet
kuria kryptimi.

Būklė: nenaudokite susiraukšlėjusių etikečių, etikečių su oro pūslelėmis ar kitais atsiklijavimo
požymiais.