HP LaserJet P2015 Printer series - Įdiekite atminties DIMM kortelę

background image

Įdiekite atminties DIMM kortelę

Papildžius „HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvo atmintį (tik laisvosios kreipties atmintį (RAM)),
galima spausdinti sudėtingesnes spausdinimo užduotis.

Įdiegdami DIMM kortelę vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Dėmesio!

Tiesioginis kontaktas su DIMM kortele, nenaudojant įžeminančių, neleidžiančių

susidaryti statiniams krūviams priemonių, gali pakenkti DIMM kortelei. Prieš liesdami DIMM
kortelę, palieskite bet kurią metalinę spausdintuvo dalį arba kitą įžemintą metalinį įtaisą.

1.

Naudodami maitinimo jungiklį išjunkite spausdintuvą ir ištraukite visus prie spausdintuvo prijungtus
kabelius ir laidus.

2.

Atidarykite DIMM kortelės dureles.

3.

Laikydami DIMM kortelę už viršutinio krašto, išimkite ją iš antistatinės pakuotės.

118

Priedas A Priedas/vartojimo papildymas

LTWW

background image

4.

Laikydami DIMM kortelę taip, kad auksiniai kontaktai būtų nukreipti į viršų, įdėkite ją į DIMM kortelei
skirtą vietą ir paspauskite ją, kad išgirstumėte, kaip spragteli metaliniai laikantieji kaištukai.

LTWW

DIMM kortelės (atminties arba šrifto)

119

background image

5.

Uždarykite DIMM kortelės dureles.

6.

Ištraukite visus prie spausdintuvo prijungtus kabelius ir laidus ir, naudodami maitinimo jungiklį,
įjunkite spausdintuvą.