HP LaserJet P2015 Printer series - Išbandykite įdiegtą DIMM kortelę

background image

Išbandykite įdiegtą DIMM kortelę

Norėdami išbandyti įdiegtą DIMM kortelę, išspausdinkite konfigūracijos puslapį ir patikrinkite puslapyje
nurodytą „Total Memory“ (bendros atminties kiekio) įrašą. Daugiau informacijos ieškokite

Spausdintuvo

informacijos puslapiai

.

Jei visos derinimo pulto lemputės mirksi, DIMM kortelės įdiegimas buvo nesėkmingas. Išimkite DIMM
kortelę ir vėl ją įdėkite.