HP LaserJet P2015 Printer series - Išimkite DIMM kortelę

background image

Išimkite DIMM kortelę

Išimdami DIMM kortelę vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis.

Dėmesio!

Tiesioginis kontaktas su DIMM kortele, nenaudojant įžeminančių, neleidžiančių

susidaryti statiniams krūviams priemonių, gali pakenkti DIMM kortelei. Prieš liesdami DIMM
kortelę, palieskite bet kurią metalinę spausdintuvo dalį arba kitą įžemintą metalinį įtaisą.

1.

Naudodami maitinimo jungiklį išjunkite spausdintuvą ir ištraukite visus prie spausdintuvo prijungtus
kabelius ir laidus.

120

Priedas A Priedas/vartojimo papildymas

LTWW

background image

2.

Atidarykite DIMM kortelės dureles.

3.

Spausdami į išorę atlaisvinkite laikančiuosius DIMM kortelęs kaištukus.

LTWW

DIMM kortelės (atminties arba šrifto)

121

background image

4.

Sugriebkite DIMM kortelę už apatiniojo krašto ir išimkite iš spausdintuvo.

Pastaba

Laikykite DIMM kortelę antistatiniame maišelyje.

5.

Uždarykite DIMM kortelės dureles.

6.

Ištraukite visus prie spausdintuvo prijungtus kabelius ir laidus ir, naudodami maitinimo jungiklį,
įjunkite spausdintuvą.

122

Priedas A Priedas/vartojimo papildymas

LTWW

background image

B