HP LaserJet P2015 Printer series - HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes

background image

HP pareiškimas apie ne HP spausdinimo kasetes

Bendrovė „Hewlett-Packard“ negali rekomenduoti ne HP spausdinimo kasečių - nei naujų, nei
pakartotinai užpildytų ar perdirbtų. „Hewlett-Packard“ negali daryti įtakos produkto konstrukcijos ar
kontroliuoti spausdinimo medžiagos kokybės, jei tai nėra pačios HP produktas. Garantija netaikoma
priežiūros ar remonto darbams, kuriuos tenka atlikti dėl to, kad buvo naudojamos kitų gamintojų
spausdinimo kasetės.

Pastaba

Garantija taip pat netaikoma defektams, atsiradusiems dėl programinės įrangos,

vartotojų sąsajų ar kitų ne „Hewlett-Packard“ pagamintų dalių naudojimo.