HP LaserJet P2015 Printer series - Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir priedų

background image

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir priedų

Papildomais priedais ir eksploatacinėmis medžiagomis galite išplėsti spausdintuvo galimybes.
Naudojant priedus ir eksploatacines medžiagas, specialiai sukurtas „HP LaserJet P2015“ serijos
spausdintuvams, užtikrinamas optimalus veikimas.

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvuose įdiegtas „Smart Printing Supplies“ (sumanus spausdinimo
eksploatacinių medžiagų valdymas). Kai išspausdinate konfigūracijos puslapį, paspaudę ir 5 sekundes
palaikę mygtuką

Go

(vykdyti), po jo taip pat išspausdinamas eksploatacinių medžiagų būklės puslapis.

Eksploatacinių medžiagų būklės puslapyje pateikta informacija apie spausdinimo kasetėje likusį dažų
kiekį, nurodyti dalių numeriai, reikalingi užsakant eksploatacines medžiagas, ir tai, ar spausdinimo
kasetė yra autentiška HP eksploatacinė medžiaga.

Lentelė A-1

Informacija apie užsakymą

Gaminys

Naudojimo aprašymas

Užsakymo numeris

Eksploatacinės spausdinimo
medžiagos

„HP Multipurpose“ (univer-
salusis) popierius

HP popierius, skirtas įvairiai
naudoti (1 dėžę sudaro
10 pakuočių, kurių kiekvienoje
yra 500 lapų). Užsisakyti
pavyzdį Jungtinėse Valstijose
galite paskambinę telefonu
1-800-471-4701.

HPM1120

„HP LaserJet“ popierius

Aukščiausios kokybės
HP popierius, skirtas naudoti
„HP LaserJet“
spausdintuvuose (1 dėžę
sudaro 10 pakuočių, kurių
kiekvienoje yra po 500 lapų).
Užsisakyti pavyzdį Jungtinėse
Valstijose galite paskambinę
telefonu 1-800-471-4701.

HPJ1124

„„HP LaserJet““ skaidrių
plėvelė

HP skaidrių plėvelės rūšis,
skirta naudoti „HP LaserJet“
nespalvotuose
spausdintuvuose.

92296T („letter“)

92296U (A4)

Spausdinimo kasetės,
skirtos „HP LaserJet P2015“
serijos spausdintuvui

Sumanaus spausdinimo
kasetės

Keičiamosios spausdinimo
kasetės, skirtos
„HP LaserJet P2015“ serijos
spausdintuvui.

Q7553A (3 000 puslapių
spausdinimo kasetė)

Q7553X (7 000 puslapių
spausdinimo kasetė)

Papildoma dokumentacija

„HP LaserJet“ serijos
spausdinimo medžiagų
vadovas

Popieriaus ir kitų spausdinimo
medžiagų naudojimo „HP
LaserJet“ spausdintuvuose
vadovas.

5963-7863

Pastaba

Šį

dokumentą galite
atsisiųsti iš interneto
svetainės adresu

http://www.hp.com/
support/
ljpaperguide/

.

114

Priedas A Priedas/vartojimo papildymas

LTWW

background image

Gaminys

Naudojimo aprašymas

Užsakymo numeris

Keičiamos dalys

Spausdinimo medžiagos
griebimo ritinėlis (1 dėklui)

Pagriebia spausdinimo
medžiagą iš 1 dėklo ir traukia
ją spausdintuve.

Spausdinimo medžiagos
griebimo ritinėlis (2 dėklui)

Pagriebia spausdinimo
medžiagą iš 2 dėklo ir traukia
ją spausdintuve.

Priedai

250 lapų popieriaus dėklas (3
dėklas)

Suteikia papildomą 250 lapų
įvesties dėklą. Tai
„HP LaserJet P2015x“
spausdintuvo standartas.

Q5931A

Lentelė A-1

Informacija apie užsakymą (tęsinys)

LTWW

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir priedų

115

CB366-67901

CB366-67902