HP LaserJet P2015 Printer series - Problemų sprendimas

background image

Problemų sprendimas

Šiame skyriuje pateikta informacija toliau išvardintomis temomis:

Sprendimo paieška

Būsenos rodikliai

Bendrosios „Macintosh“ problemos

3 lygio HP „postscript“ emuliacija

Spausdinimo medžiagos problemų sprendimas

Išspausdintas lapas kitoks nei parodytas ekrane

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

Gerinkite spausdinimo kokybę

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

Problemų, kylančių spausdintuvui veikiant tinkle, sprendimas

LTWW

73