HP LaserJet P2015 Printer series - Įvesties dėklai

background image

Įvesties dėklai

Norėdami pašalinti įstrigusią spausdinimo medžiagą iš įvesties dėklų, atlikite žemiau išvardytus
veiksmus.

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės

aštriais galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Nuleiskite žalius atlaisvinimo svertus.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

101

background image

3.

Paspauskite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

4.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už
kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

5.

Vėl įdėkite spausdinimo kasetę atgal į spausdintuvą ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

102

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

6.

Atidarykite 2 dėklą.

7.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už
kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

103

background image

8.

Jei spausdinimo medžiagos nesimato, atidarykite spausdinimo kasetės dureles, išimkite
spausdinimo kasetę ir nuleiskite viršutinį medžiagos kreiptuvą. Atsargiai traukite spausdinimo
medžiagą į viršų ir iš spausdintuvo.

9.

Uždarykite 2 dėklą.