HP LaserJet P2015 Printer series - Automatinis dvipusio spausdinimo kelias

background image

Automatinis dvipusio spausdinimo kelias

Norėdami pašalinti spausdinimo medžiagą, įstrigusią automatiniame dvipusio spausdinimo kelyje,
atlikite žemiau išvardytus žingsnius.

106

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės

aštriais galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Nuleiskite žalius atlaisvinimo svertus.

3.

Išimkite 2 dėklą.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

107

background image

4.

Paspauskite žemyn žalią svertą ant automatinio dvipusio spausdinimo kelio durelių, esančių
spausdintuvo priekyje.

5.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už
kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

6.

Stipriai paspausdami uždarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles.

108

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

7.

Iš naujo įdėkite 2 dėklą.

8.

Atidarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles spausdintuvo galinėje pusėje.

9.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už
kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

109

background image

10.

Uždarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles.

110

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Problemų, kylančių spausdintuvui veikiant tinkle,

sprendimas

Jei kompiuteris neranda „HP LaserJet 2015“ serijos spausdintuvo, atlikite šiuos veiksmus:

1.

Patikrinkite laidus, ar jie tinkamai prijungti. Patikrinkite visas toliau išvardytas jungtis:

Maitinimo laidai

Laidai tarp spausdintuvo ir koncentratoriaus arba komutatoriaus

Laidai tarp koncentratoriaus arba komutatoriaus ir kompiuterio

Laidai į ir iš modemo arba interneto jungties, jei tokie yra

2.

Įsitikinkite, kad kompiuterio tinklo jungtys veikia tinkamai (tik „Windows“ operacinėje sistemoje):

„Windows“ darbalaukyje dukart spustelėkite My Network Places (mano tinklo vietos) arba
Network Neighborhood (tinklo kaimynai).

Spustelėkite saitą Entire Network (visas tinklas).

Spustelėkite saitą Entire Contents (visas turinys).

Dukart spustelėkite vieną iš tinklo piktogramų ir pažiūrėkite, ar pateiktas kelių įrenginių
sąrašas.

3.

Patikrinkite, ar tinklo jungtis aktyvi:

Patikrinkite tinklo lemputę tinklo (RJ-45) jungiklyje, esančiame spausdintuvo galinėje pusėje.

Jei dega viena iš lempučių, spausdintuvas yra prijungtas prie tinklo.

Jei abi tinklo lemputės nedega, patikrinkite laido jungtis iš spausdintuvo į tinklų sąsajos
kompiuterį, komutatorių ar koncentratorių ir įsitikinkite, ar jungtys veikia.

Jei jungtys patikimai veikia, išjunkite spausdintuvo maitinimą, palaukite mažiausiai
10 sekundžių ir tada vėl įjunkite spausdintuvą.

4.

Išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį. Žiūrėkite skyrių

Tinklo konfigūracijos puslapis

.

Tinklo konfigūracijos puslapyje patikrinkite ar spausdintuvui suteiktas IP adresas nėra nulinis.

Jei tinklo konfigūracijos puslapyje nepateiktas galiojantis, ne nulinis IP adresas, grąžinkite
standartinius gamyklos HP vidinio tinklo parametrus, tuo pačiu metu paspausdami
mygtukus

Go

(vykdyti) ir

Cancel

(atšaukti).

Kai įspėjimo, parengties ir vykdymo lemputės nustoja mirksėti, spausdintuvas grįžta į
parengties būseną.

Kai spausdintuvas pereina į parengties būseną, palaukite dvi minutes ir išspausdinkite dar
vieną tinklo konfigūracijos puslapį. Jame patikrinkite ar spausdintuvui suteiktas galiojantis IP
adresas.

Jei IP adresas vis tiek nulinis, žr. skyrių

Kontaktiniai HP adresai

.

LTWW