HP LaserJet P2015 Printer series - Išvedimo skyrius

background image

Išvedimo skyrius

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės

aštriais galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už kampų,
bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

104

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas