HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdinimo kasetės sritis

background image

Spausdinimo kasetės sritis

Norėdami pašalinti įstrigusią spausdinimo medžiagą iš spausdinimo kasetės srities, atlikite šiuos
veiksmus:

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės

aštriais galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1.

Paspauskite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

Dėmesio!

Kad nesugadintumėte spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje

šviesoje.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

99

background image

2.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

3.

Nuleiskite žalius atlaisvinimo svertus.

4.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už
kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

100

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

5.

Įdėkite atgal spausdinimo kasetę ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.