HP LaserJet P2015 Printer series - Tiesioginės išvesties kelias

background image

Tiesioginės išvesties kelias

Norėdami pašalinti spausdinimo medžiagą, įstrigusią tiesioginės išvesties kelyje, atlikite žemiau
išvardytus žingsnius.

Dėmesio!

Šalindami įstrigusią medžiagą nenaudokie aštrių daiktų, tokių kaip pincetas ar replės

aštriais galais. Pažeidimams, padarytiems naudojant aštrius daiktus, garantija netaikoma.

1.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Nuleiskite žalius atlaisvinimo svertus.

LTWW

Įstrigusios spausdinimo medžiagos pašalinimas

105

background image

3.

Abiem rankomis suimkite geriausiai matomą spausdinimo medžiagos pusę (suimkite ne tik už
kampų, bet ir už jo vidurio) ir atsargiai ištraukite spausdinimo medžiagą iš spausdintuvo.

Pastaba

Jei negalite suimti spausdinimo medžiagos pirštais, atlikite procedūrą, nurodytą

skyriuje

Spausdinimo kasetės sritis

.

4.

Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.