HP LaserJet P2015 Printer series - 3 lygio HP „postscript“ emuliacija

background image

3 lygio HP „postscript“ emuliacija

Žemiau aprašytos situacijos yra būdingos 3 lygio HP „postscript“ emuliacijos kalbai ir gali įvykti, kai
naudojamos kelios spausdintuvo kalbos.

Pastaba

Norėdami gauti išspausdintą arba ekrane parodytą žinutę įvykus 3 lygio HP

„postscript“ emuliacijos klaidai, atidarykite Print Options (spausdinimo parametrų) dialogo langą
ir spustelėkite pageidaujamą pasirinktį šalia PS Errors („PostScript“ klaidos) skyriaus. Šiuos
parametrus taip pat galite atlikti ir įdėtajame tinklo serveryje.

Lentelė 7-5

3 lygio HP „postscript“ emuliacijos klaidos

Problemos požymiai

Galimos priežastys

Sprendimas

Užduotis išspausdinta „Courier“ šriftu
(standartiniu spausdintuvo šriftu) vietoj
Jūsų pasirinkto šrifto.

Pasirinktas šriftas nebuvo įkeltas. Prieš
pat gaunant 3 lygio HP „postscript“
emuliacijos spausdinimo užduotį, galėjo
būti atliktas individualusis perjungimas
PCL užduočiai spausdinti.

Įkelkite pageidaujamą šriftą ir vėl
išsiųskite spausdinimo užduotį.
Patikrinkite šrifto tipą ir vietą. Jei
įmanoma, įkelkite į spausdintuvą.
Sutikrinkite su programinės įrangos
dokumentacija.

„Legal“ formato puslapis
išspausdinamas su apkarpytomis
paraštėmis.

Spausdinimo užduotis yra per sudėtinga. Siekiant sumažinti spausdinimo

užduoties sudėtingumą, gali tekti
išspausdinti užduotį 600 taškų viename
colyje raiška arba įdiegti daugiau
atminties.

3 lygio HP „postscript“ emuliacijos klaidų
puslapio spausdinimas.

Galbūt spausdinimo užduotis nėra 3
lygio HP „postscript“ emuliacija.

Įsitikinkite, kad spausdinimo užduotis yra
3 lygio HP „postscript“ emuliacija.
Patikrinkite, ar taikomoji programa siekė
išsiųsti parametrų ar 3 lygio HP
„postscript“ emuliacijos antraštės failą į
spausdintuvą.

Ribos patikros klaida

Spausdinimo užduotis yra per sudėtinga. Siekiant sumažinti spausdinimo

užduoties sudėtingumą, gali tekti
išspausdinti užduotį 600 taškų viename
colyje raiška arba įdiegti daugiau
atminties.

VM klaida

Šrifto klaida

Pasirinkite neribotą šriftų įkėlimą iš
spausdintuvo tvarkyklės.

Diapazono patikrinimas

Šrifto klaida

Pasirinkite neribotą šriftų įkėlimą iš
spausdintuvo tvarkyklės.

LTWW

3 lygio HP „postscript“ emuliacija

87