HP LaserJet P2015 Printer series - Bendrosios „Macintosh“ problemos

background image

Bendrosios „Macintosh“ problemos

Šiame skyriuje rašoma, kokios problemos gali kilti naudojant „Mac OS X“ sistemą.

Lentelė 7-4

Problemos naudojant „Mac OS X“ sistemą

Spausdintuvo tvarkyklė nenurodyta „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo nustatymo
paslaugų programa).

Priežastis

Sprendimas

Galbūt neįdiegta spausdintuvo programinė įranga arba ji įdiegta
netinkamai.

Įsitikinkite, kad spausdintuvo „PostScript“ spausdintuvų aprašymo
failas (PPD) yra šiame kietojo disko kataloge: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kur <lang> yra
dviejų raidžių kalbos kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Jei reikia,
programinę įrangą įdiekite iš naujo. Nurodymus rasite Getting Started
Guide
(darbo pradžios vadovas).

Pažeistas „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failas (PDD).

Ištrinkite „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failą (PPD) iš šio
kietojo disko katalogo: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj, kur <lang> yra dviejų raidžių kalbos
kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Dar kartą įdiekite programinę
įrangą. Nurodymus rasite Getting Started Guide (darbo pradžios
vadovas).

Spausdintuvo pavadinimas, IP adresas bei „Rendezvous“ arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas neįtrauktas į
spausdintuvų sąrašą, pateiktą „Print Center“ (spausdinimo centras) ar „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo nustatymo paslaugų
programa).

Priežastis

Sprendimas

Galbūt spausdintuvas neparengtas.

Įsitikinkite, kad laidai teisingai sujungti, spausdintuvas įjungtas ir
parengties lemputė įsižiebusi. Jei prisijungėte per USB arba
„Ethernet“ koncentratorių, pamėginkite prisijungti tiesiai prie
kompiuterio arba naudokite kitą prievadą.

Galbūt pasirinktas netinkamas ryšio tipas.

Įsitikinkite, kad pasirinkta USB, „IP Printing“ (IP spausdinimas)
„Rendezvous“ ar „Bonjour“, atsižvelgiant į tai, koks ryšys tarp
kompiuterio ir spausdintuvo.

Naudotas netinkamas spausdintuvo pavadinimas, IP adresas
„Rendezvous“ ar „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad galėtumėte patikrinti IP
adresą „Rendezvous“ arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio
pavadinimą. Įsitikinkite, kad konfigūracijos lape nurodytas IP adresas
„Rendezvous“ arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas
sutampa su spausdintuvo pavadinimu, IP adresu „Rendezvous“ arba
„Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimu, nurodytu „Print
Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo nustatymo paslaugų programa).

Galbūt netinkamas arba nekokybiškas sąsajos kabelis.

Pakeiskite sąsajos kabelį. Naudokite kokybiškus kabelius.

Spausdintuvo tvarkyklė pasirinkto spausdintuvo „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo
nustatymo paslaugų programa) automatiškai nenustato.

Priežastis

Sprendimas

Galbūt spausdintuvas neparengtas.

Įsitikinkite, kad laidai teisingai sujungti, spausdintuvas įjungtas ir
parengties lemputė įsižiebusi. Jei prisijungėte per USB arba
„Ethernet“ koncentratorių, pamėginkite prisijungti tiesiai prie
kompiuterio arba naudokite kitą prievadą.

84

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Spausdintuvo tvarkyklė pasirinkto spausdintuvo „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup Utility“ (spausdintuvo
nustatymo paslaugų programa) automatiškai nenustato.

Priežastis

Sprendimas

Galbūt neįdiegta spausdintuvo programinė įranga arba ji įdiegta
netinkamai.

Įsitikinkite, kad spausdintuvo „PostScript“ spausdintuvų aprašymo
failas (PPD) yra šiame kietojo disko kataloge: Library/Printers/
PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, kur <lang> yra
dviejų raidžių kalbos kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Jei reikia,
programinę įrangą įdiekite iš naujo. Nurodymus rasite Getting Started
Guide
(darbo pradžios vadovas).

Pažeistas „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failas (PDD).

Ištrinkite „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failą (PPD) iš šio
kietojo disko katalogo: Library/Printers/PPDs/Contents/
Resources/<lang>.lproj, kur <lang> yra dviejų raidžių kalbos
kodas, nurodantis vartojamą kalbą. Dar kartą įdiekite programinę
įrangą. Nurodymus rasite Getting Started Guide (darbo pradžios
vadovas).

Galbūt spausdintuvas neparengtas.

Įsitikinkite, kad laidai teisingai sujungti, spausdintuvas įjungtas ir
parengties lemputė įsižiebusi. Jei prisijungėte per USB arba
„Ethernet“ koncentratorių, pamėginkite prisijungti tiesiai prie
kompiuterio arba naudokite kitą prievadą.

Galbūt netinkamas arba nekokybiškas sąsajos kabelis.

Pakeiskite sąsajos kabelį. Naudokite kokybiškus kabelius.

Spausdinimo užduotis nenusiųsta į norimą spausdintuvą.

Priežastis

Sprendimas

Galbūt sustabdyta spausdinimo užduočių eilė.

Paleiskite užduočių eilę iš naujo. Atidarykite print monitor
(spausdinimo monitorius) ir pasirinkite Start Jobs (vykdyti užduotis).

Naudotas netinkamas spausdintuvo pavadinimas arba IP adresas.
Galbūt spausdinimo užduotis gavo kitas spausdintuvas tokiu pačiu
arba panašiu pavadinimu, turintis tokį patį arba panašų IP adresą
„Rendezvous“ arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad galėtumėte patikrinti IP
adresą „Rendezvous“ ar „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio
pavadinimą. Įsitikinkite, kad konfigūracijos lape nurodytas IP adresas
„Rendezvous“ arba „Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimas
sutampa su spausdintuvo pavadinimu, IP adresu „Rendezvous“ arba
„Bonjour“ pagrindinio kompiuterio pavadinimu, nurodytu „Print
Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo nustatymo paslaugų programa).

Negalite spausdinti naudodami USB kortą, įsigytą iš trečiosios šalies.

Priežastis

Sprendimas

Taip gali atsitikti, jei neįdiegta USB spausdintuvų programinė
įranga.

Įdėjus trečiosios šalies USB kortą, gali reikėti „Apple“ programos
„USB Adapter Card Support“. Naujausią šios programos versiją galite
atsisiųsti iš „Apple“ svetainės internete.

Lentelė 7-4

Problemos naudojant „Mac OS X“ sistemą (tęsinys)

LTWW

Bendrosios „Macintosh“ problemos

85

background image

Prijungtas USB kabeliu, spausdintuvas nerodomas „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo nustatymo paslaugų programa), kai pasirenkama tvarkyklė.

Priežastis

Sprendimas

Šią problemą gali sukelti tiek programinės įrangos klaida, tiek
techninės įrangos dalis.

Programinės įrangos gedimų aptikimas ir šalinimas

Patikrinkite, ar Jūsų „Macintosh“ kompiuteryje palaikomas USB.

Įsitikinkite, kad „Macintosh“ operacinė sistema yra „Mac
OS X v10.2“ arba vėlesnės versijos.

Įsitikinkite, kad „Macintosh“ sistemoje yra atitinkama USB
programinė įranga, gauta iš „Apple“.

Techninės įrangos gedimų aptikimas ir šalinimas

Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas.

Patikrinkite, ar USB laidas prijungtas teisingai.

Patikrinkite, ar naudojate tinkamą greitojo ryšio („high-speed“)
USB laidą.

Patikrinkite, ar nėra prijungta per daug USB įrenginių,
naudojančių tos pačios grandinės energiją. Atjunkite visus prie
grandinės prijungtus įrenginius ir įjunkite spausdintuvo laidą į
USB lizdą valdančiajame kompiuteryje.

Patikrinkite, ar grandinėje nėra daugiau nei dviejų nuosekliai
prijungtų USB koncentratorių, nemaitinamų elektros energija.
Atjunkite visus prie grandinės prijungtus įrenginius ir įjunkite
spausdintuvo laidą į USB lizdą valdančiajame kompiuteryje.

Pastaba

„iMac“ klaviatūra yra USB koncentratorius,

nemaitinamas elektros energija.

Lentelė 7-4

Problemos naudojant „Mac OS X“ sistemą (tęsinys)

86

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas