HP LaserJet P2015 Printer series - Pilkas fonas

background image

Pilkas fonas

Įsitikinkite, kad 1 dėklas įdėtas tinkamai.

Sumažinkite spausdinimo tankio parametrą
HP ToolboxFX programoje arba įdėtajame tinklo
serveryje. Taip sumažės ir fono šešėliai. Žiūrėkite
skyrių

HP ToolboxFX

.

Pakeiskite spausdinimo medžiagą lengvesne. Daugiau
informacijos ieškokite

Palaikomas popierius ir kitos

spausdinimo medžiagos

.

Patikrinkite spausdintuvo aplinką. Fono šešėliai gali
susidaryti ir dėl per mažo drėgnumo aplinkos ore.

Įdėkite naują HP spausdinimo kasetę. Nurodymai pateikti
skyriuje

Spausdintuvo kasetės keitimas

.