HP LaserJet P2015 Printer series - Išspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar neužbaigtas

background image

Išspausdintas tekstas yra iškraipytas, klaidingas ar neužbaigtas

Įdiegiant programinę įrangą, galėjo būti pasirinkta neteisinga spausdintuvo tvarkyklė. Įsitikinkite,
kad spausdintuvo savybių lange pasirinkta „HP LaserJet P2015“ spausdintuvo tvarkyklė.

Jei tam tikras failas išspausdinamas su iškraipytu tekstu, problema gali būti pačiame faile. Jei
tekstas iškraipomas spausdinant iš tam tikros programos, problema gali būti toje programoje.
Įsitikinkite, kad pasirinkta tinkama spausdintuvo tvarkyklė.

Problema gali būti programoje, kurią naudojate spausdindami. Pabandykite spausdinti naudodami
kitą programą.

USB laidas gali būti blogai prijungtas arba pažeistas. Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus:

Atjunkite ir vėl prijunkite abu laido galus.

Pabandykite dar kartą išspausdinti užduotį, kurią anksčiau išspausdinti pavyko.

Jei įmanoma, prijunkite laidą ir spausdintuvą prie kito kompiuterio ir pabandykite išspausdinti
užduotį, kurią anksčiau išspausdinti pavyko.

Pamėginkite naudoti naują USB 2.0 kabelį, kurio ilgis 3 m arba mažiau. Žiūrėkite skyrių

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir priedų

.

Išjunkite spausdintuvą ir kompiuterį. Atjunkite USB laidą ir patikrinkite, ar nepažeisti jo galai.
Vėl prijunkite kabelį ir patikrinkite, ar jungtys yra pakankamai tvirtos. Įsitikinkite, kad
spausdintuvas prijungtas prie kompiuterio tiesiogiai. Atjunkite visas skirstomąsias dėžes,
juostinius atsarginės kopijos įrenginius, saugos raktus ar bet kuriuos kitus įrenginius,
prijungtus tarp USB prievadų kompiuteryje ir spausdintuve. Šie įrenginiai kartais gali kliudyti
ryšiui tarp kompiuterio ir spausdintuvo. Išjunkite ir vėl įjunkite spausdintuvą bei kompiuterį.