HP LaserJet P2015 Printer series - Trūksta grafinių vaizdų, teksto arba lapai tušti

background image

Trūksta grafinių vaizdų, teksto arba lapai tušti

Įsitikinkite, kad jūsų dokumente nėra tuščių puslapių.

Spausdintuvo kasetėje gali būti palikta sandarinimo juostelė. Išimkite spausdinimo kasetę ir suėmę
už ąselės, esančios spausdinimo kasetės gale, nuplėškite visą juostelę. Įdėkite spausdinimo
kasetę atgal į spausdintuvą. Nurodymai pateikti skyriuje

Spausdintuvo kasetės keitimas

. Patikrinti

spausdintuvą galite išspausdinę bandomąjį puslapį - paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).

Grafiniai parametrai spausdintuvo savybių lange gali netikti spausdinimo užduočiai. Pabandykite
pakeisti grafinius parametrus spausdintuvo savybių lange. Daugiau informacijos rasite skyriuje

„Windows“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas

arba

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės

nustatymas

.

Išvalykite spausdintuvą, ypač kontaktus tarp spausdinimo kasetės ir maitinimo bloko.

90

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas