HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdinimo medžiagos problemų sprendimas

background image

Spausdinimo medžiagos problemų sprendimas

Šios spausdinimo medžiagos problemos kelti spausdinimo kokybės problemų, strigti ar net sugadinti
spausdintuvą.

Problema

Priežastis

Sprendimas

Bloga spausdinimo kokybė ar prilipusios
dažų dalelės

Popierius per drėgnas, per šiurkštus, per
sunkus, per lygus, reljefiškas arba
netinkamas.

Pabandykite naudoti kitokį popierių,
kurio lygumas – 100 ir 250 pagal
„Sheffield“ skalę, o drėgmės kiekis – 4–6
procentai.

Praleistos (tuščios) vietos, popieriaus
strigimas ir susukimas

Popierius netinkamai laikytas.

Laikykite popierių ant plokščio paviršiaus
drėgmei atsparioje pakuotėje.

Skiriasi popieriaus pusės.

Apverskite popierių.

Susisukęs popierius

Popierius per drėgnas, neteisinga
pluošto skaidulų kryptis arba trumpų
skaidulų sandara

Atidarykite galinį išvedimo skyrių arba
naudokite ilgų skaidulų sandaros
popierių.

Skiriasi popieriaus pusės.

Apverskite popierių.

Popierius įstrigo, pažeistas
spausdintuvas

Popierius suraižytas arba skylėtas.

Naudokite nesuraižytą ir neskylėtą
popierių.

Problemos paduodant popierių

Nelygūs popieriaus kraštai.

Naudokite kokybišką lazeriniams
spausdintuvams skirtą popierių.

Skiriasi popieriaus pusės.

Apverskite popierių.

Popierius per drėgnas, per šiurkštus, per
sunkus, per lygus, neteisinga pluošto
skaidulų kryptis, trumpų skaidulų
sandara, reljefiškas arba netinkamas.

Pabandykite naudoti kitokį popierių,
kurio lygumas – 100 ir 250 pagal
„Sheffield“ skalę, o drėgmės kiekis – 4–6
procentai.

Atidarykite galinį išvedimo skyrių arba
naudokite ilgų skaidulų sandaros
popierių.

Išspausdinta įžambiai (kreivai).

Galbūt netinkamai sureguliuoti
spausdinimo medžiagos kreiptuvai.

Prieš dėdami naują spausdinimo
medžiagą, išimkite įvedimo dėkle likusią
medžiagą ir sulyginkite dedamos
medžiagos šūsnies kraštus.
Sureguliuokite spausdinimo medžiagos
kreiptuvus pagal medžiagos plotį bei ilgį
ir pabandykite spausdinti dar kartą.

Vienu kartu paduodami keli lapai.

Galbūt perpildytas popieriaus dėklas.

Iš dėklo išimkite šiek tiek spausdinimo
medžiagos. Žiūrėkite skyrių

Spausdinimo medžiagos įdėjimas

.

Galbūt susiraukšlėjusi, susilanksčiusi
arba pažeista spausdinimo medžiaga.

Įsitikinkite, kad spausdinimo medžiaga
nėra susiraukšlėjusi, susisukusi ar kitaip
pažeista. Pamėginkite spausdinti ant
spausdinimo medžiagos iš naujos
pakuotės.

88

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Problema

Priežastis

Sprendimas

Spausdintuvas neįtraukia spausdinimo
medžiagos iš įvedimo dėklo.

Galbūt įjungtas spausdintuvo rankinio
padavimo režimas.

Patikrinkite, ar nenustatytas rankinio
spausdinimo medžiagos padavimo
režimas, ir dar kartą pamėginkite atlikti
spausdinimo užduotį.

Griebimo ritinėlis gali būti užsiteršęs arba
pažeistas.

Kreipkitės į HP klientų aptarnavimo
tarnybą. Žr.

HP kontaktiniai duomenys

arba į dėžę įdėtą paslaugų lankstinuką.

2 arba papildomo 3 dėklo popieriaus ilgio
reguliavimo valdikliai nustatyti taip, kad
atstumas yra ilgesnis už spausdinimo
medžiagos ilgį.

Tinkamai sureguliuokite popieriaus ilgio
valdiklius.

Naudojant automatinio dvipusio
spausdinimo funkciją, spausdintuvas
nepaima spausdinimo medžiagos iš
spausdinimo medžiagos įvedimo dėklo.

Automatinio dvipusio spausdinimo
spausdinimo medžiagos dydžio
rinktuvas nustatytas netinkamo dydžio
popieriui.

Nuspauskite medžiagos formato
rinktuvą, jei spausdinsite ant „Letter“ ar
„Legal“ formato lapų. Ištraukite šį
rinktuvą, jei spausdinsite ant A4 formato
lapų. Žr.

Susipažinkite su produkto

dalimis

, jei norite sužinoti kaip nustatyti

automatinio dvipusio spausdinimo
spausdinimo medžiagos rinktuvą.

LTWW

Spausdinimo medžiagos problemų sprendimas

89