HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdintuvo programinės įrangos problemos

background image

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

Lentelė 7-6

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

Problema

Sprendimas

„HP LaserJet P2015“ spausdintuvo tvarkyklė nerodoma
kataloge Printer (spausdintuvas)

Dar kartą įdiekite spausdintuvo programinę įrangą.
„Windows“ užduočių juostoje spustelėkite Start (pradėti),
pasirinkite Programs (programos), pasirinkite
„HP LaserJet P2015“ ir spustelėkite Uninstall
(pašalinti). Išjunkite spausdintuvą. Įdiekite spausdintuvo
programinę įrangą iš kompaktinio disko. Vėl įjunkite
spausdintuvą.

Pastaba

Uždarykite visas veikiančias

programas. Norėdami uždaryti programą, kurios
piktograma yra sistemos juostoje, perkelkite
žymeklį ant piktogramos ir spustelėkite dešinįjį
pelės klavišą. Tada pasirinkite Close (uždaryti)
arba Disable (išjungti).

Pabandykite prijungti USB laidą prie kito USB lizdo
kompiuteryje.

Jei bandote spausdinti iš bendrai naudojamo
spausdintuvo, „Windows“ užduočių juostoje
spustelėkite Start (pradžia), pasirinkite Settings
(parametrai), tada Printers (spausdintuvai). Dukart
spustelėkite piktogramą Add Printer (įdiegti
spausdintuvą). Vykdykite spausdintuvo įdiegimo vedlio
nurodymus.

92

LTWW

7 skyrius Problemų sprendimas

background image

Problema

Sprendimas

Programinės įrangos diegimo metu buvo parodytas
pranešimas apie klaidą

Dar kartą įdiekite spausdintuvo programinę įrangą.
„Windows“ užduočių juostoje spustelėkite Start (pradėti),
pasirinkite Programs (programos), pasirinkite
„HP LaserJet P2015“ ir spustelėkite Uninstall
(pašalinti). Išjunkite spausdintuvą. Įdiekite spausdintuvo
programinę įrangą iš kompaktinio disko. Vėl įjunkite
spausdintuvą.

Pastaba

Uždarykite visas veikiančias

programas. Norėdami uždaryti programą, kurios
piktograma yra užduočių juostoje, perkelkite
žymeklį ant piktogramos ir spustelėkite dešinįjį
pelės mygtuką. Tada pasirinkite Close (uždaryti)
arba Disable (išjungti).

Patikrinkite laisvos atminties kiekį tame diske, kuriame
įdiegiate programinę įrangą. Jei reikia, išvalykite
nereikalingas programas, kad atlaisvintumėte kiek galima
daugiau atminties, ir vėl įdiekite spausdintuvo programinę
įrangą.

Jei būtina, įjunkite programą Disk Defragmenter (disko
defragmentavimas) ir, kai programa baigs darbą, vėl
pabandykite įdiegti spausdintuvo programinę įrangą.

Spausdintuvas yra parengties būsenos, tačiau nieko
nespausdina

Išspausdinkite konfigūracijos puslapį naudodami
spausdintuvo derinimo pultą ir patikrinkite, ar
spausdintuvas veikia.

Patikrinkite, ar visi laidai prijungti tinkamai ir atitinka
specifikacijas. Tokie laidai - tai USB, tinklo ir maitinimo
laidai. Pabandykite pakeisti laidą.

Lentelė 7-6

Spausdintuvo programinės įrangos problemos (tęsinys)

LTWW

Spausdintuvo programinės įrangos problemos

93