HP LaserJet P2015 Printer series - 2 žingsnis: Ar dega parengties lemputė?

background image

2 žingsnis: Ar dega parengties lemputė?

Įsitikinkite, kad derinimo pulte dega parengties lemputė (1).

Taip

Toliau žr.

3 žingsnis: ar galite išspausdinti bandomąjį puslapį?

Ne

Jei derinimo pulto lemputės atrodo kitaip nei pateiktame
paveikslėlyje, žr. skyrių

Būsenos rodikliai

.

Jei negalite išspręsti šios problemos, žr.

Kontaktiniai

HP adresai

.