HP LaserJet P2015 Printer series - „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės diegimas

background image

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės diegimas

Šiame skyriuje aiškinama, kaip diegti „Macintosh OS X V10.2.8 V10.3.9 V10.4.3“ operacinei sistemai
skirtą spausdinimo sistemos programinę įrangą.

Pastaba

USB eilės kuriamos automatiškai, kai spausdintuvas prijungiamas prie kompiuterio.

Tačiau eilė naudoja bendrąjį „PostScript“ spausdintuvų aprašymo failą (PPD), jei diegti pradėta
prieš prijungiant USB kabelį. Jei norite pakeisti užduočių eilės „PostScript“ spausdintuvo
aprašymo failą (PPD), atidarykite „Print Center“ (spausdinimo centras) arba „Printer Setup
Utility“ (spausdintuvo nustatymo paslaugų programa), pasirinkite tinkamą spausdintuvo eilę ir
spustelėkite Show Info (rodyti informaciją), kad būtų atidarytas dialogo langas Printer Info
(spausdintuvo informacija). Automatiniame meniu pasirinkite Printer Model (spausdintuvo
modelis), tada automatiniame meniu, kuriame pažymėta Generic (bendra), pasirinkite tinkamą
spausdintuvui skirtą „PostScript“ spausdintuvo aprašymo failą (PPD).

Jei norite įdiegti „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklę, atlikite šiuos veiksmus:

1.

Spausdintuvo kompaktinį diską įdėkite į kompaktinių diskų įrenginį ir paleiskite diegimo vedlį.

2.

Darbalaukyje du kartus spustelėkite kompaktinio disko piktogramą

3.

Du kartus spustelėkite piktogramą Installer (diegimo vedlys).

4.

Vykdykite kompiuterio ekrane pateiktas instrukcijas.

5.

Bet kuria programa išspausdinkite bandomąjį puslapį ir įsitikinkite, kad spausdintuvo programinė
įranga įdiegta tinkamai.

Jei tinkamai įdiegti nepavyko, programinę įrangą įdiekite iš naujo. Jei dar kartą nepavyksta, skaitykite
„Diegimo užrašų“ skyrių „Ką tik gauta informacija“. „Diegimo užrašus“ rasite spausdintuvo
kompaktiniame diske arba pagalbą teikiančioje interneto svetainėje (svetainės adreso ieškokite

HP

kontaktiniai duomenys

).