HP LaserJet P2015 Printer series - „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas

background image

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas

Jei kompiuteryje norite atidaryti „Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklę, naudokite vieną iš šių metodų:

LTWW

„Macintosh“ operacinei sistemai skirta programinė įranga

15

background image

Operacinė sistema

Jei norite keisti visų
spausdinimo užduočių
parametrus, kol uždaryta
programinė įranga

Jei norite keisti
numatytuosius spausdinimo
užduočių parametrus (pvz.,
įjungti „Print on Both
Sides“ (spausdinti ant abiejų
pusių) pagal numatytąjį
nustatymą)

Jei norite pakeisti
konfigūracijos parametrus
(pvz., pridėti dėklą arba įjungti
arba išjungti rankinio dvipusio
spausdinimo funkciją)

„Macintosh OS X
V10.2.8 V10.3.9
V10.4.3“

1.

Meniu File (failas)
spustelėkite Print
(spausdinti).

2.

Pakeiskite norimus įvairių
automatinių meniu
nustatymus.

1.

Meniu File (failas)
spustelėkite Print
(spausdinti).

2.

Pakeiskite norimus įvairių
automatinių meniu
nustatymus.

3.

Automatiniame meniu
Presets (išankstiniai
nustatymai) spustelėkite
Save as (įrašyti kaip) ir
įrašykite išankstinio
nustatymo pavadinimą.

Šie parametrai įrašomi į meniu
Presets (išankstiniai
nustatymai). Jei norite naudoti
naujuosius nustatymus, atidarę
programą ir spausdindami turite
kiekvieną kartą pasirinkti įrašytų
išankstinių nustatymų pasirinktį.

1.

Jei norite atidaryti Printer
Setup Utility
(spausdintuvo nustatymo
paslaugų programą),
pasirinkite kietąjį diską,
spustelėkite Applications
(programos), spustelėkite
Utilities (paslaugų
programos) ir du kartus
spustelėkite Printer Setup
Utility
(spausdintuvo
nustatymo paslaugų
programa).

2.

Spustelėkite spausdinimo
užduočių eilę.

3.

Meniu Printers
(spausdintuvai)
spustelėkite Show Info
(rodyti informaciją).

4.

Spustelėkite meniu
Installable Options
(diegiamos pasirinktys).