HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdintuvo prijungimas prie tinklo

background image

Spausdintuvo prijungimas prie tinklo

Norint prie tinklo prijungti darbui tinkle tinkamą „HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvą, būtina:

veikiantis laidinis tinklas,

„CAT-5 Ethernet“ laidas.

Norėdami prijungti spausdintuvą prie tinklo, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1.

Prijunkite „CAT-5 Ethernet“ laidą prie „Ethernet“ koncentratoriaus arba maršrutizatoriaus lizdo.

LTWW

Spausdintuvo jungtys

11

background image

2.

Prijunkite „Ethernet“ laidą prie „Ethernet“ lizdo spausdintuvo galinėje pusėje.

3.

Patikrinkite, ar dega viena iš tinklo lempučių (10 arba 100), esančių ant tinklo prievado
spausdintuvo galinėje pusėje.

4.

Išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį: kai spausdintuvas yra parengties būsenos,
paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką

Go

(vykdyti). Tinklo konfigūracijos

puslapis bus automatiškai išspausdintas kartu su konfigūracijos puslapiu.

Pastaba

Jei norite išspręsti tinklo konfigūracijos problemas, žr.

Problemų, kylančių

spausdintuvui veikiant tinkle, sprendimas

.