HP LaserJet P2015 Printer series - Rodyklė

background image

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 dėklas

įdėjimas 26
vieta 4

10/100 tinklo ir belaidžio

spausdinimo serveriai 116

2 dėklas

įdėjimas 27
vieta 4

3 dėklas 27
3 lygio „postscript“ emuliacijos

klaidos 87

A

akustika 128
aplinkos apsaugos programa 140
aplinkos specifikacijos 128
aptarnavimas ir pagalba

HP kontaktai 125
„HP ToolboxFX“ parametrai

52

apžvalga, spausdintuvas 4
atmintis

diegimas 118
išbandymas 120
išėmimas 120

automatinės dvipusio kelio durelės,

užpakalinės 5

automatinis dvipusis spausdinimas

41

automatinis spausdinimo

medžiagos formato rinktuvas
dvipusiam spausdinimui 5

B

Bandomasis puslapis 48
būsena

įspėjimai, HP ToolboxFX 49
peržiūra naudojant

HP ToolboxFX 49

būsenos rodikliai 77
Būsenos skirtukas HP ToolboxFX

49

D

dažai

baigiasi 94
dėmės 95
išsklaidyti 98
netaisyklingos dažų dėmės 96
perskirstymas 59
spausdinimo kasečių laikymas

117

spausdinimo kasetės durelės

4

taškeliai 94
tausojimas 117

dažų perskirstymas 59
dažų taupymas 117
derinimo pultas

būsenos rodikliai 77
„HP ToolboxFX“ parametrai

52

DIMM kortelė

išbandymas 120
išėmimas 120
pridėjimas 118

Dokumentacijos skirtukas

(HP ToolboxFX) 50

durelės

spausdinimo kasetė 4
tiesioginė išvestis 4

dvipusis spausdinimas

automatinis 41
rankinis (būdas) 35

E

„EconoMode“ 72
eksploatacinės medžiagos

būsena, peržiūra naudojant

HP ToolboxFX 49

eksploatacinės medžiagos,

užsakymas 114

Eksploatacinių medžiagų būsenos

puslapis 48

eksploatacinių medžiagų ir priedų

užsakymas 114

Energy Star 140
etiketės

naudojimo nurodymai 20
spausdinimas ant 31

EWS (įdėtasis tinklo serveris). See

įdėtasis tinklo serveris

F

FCC atitikimas 136
firminis blankas

naudojimo nurodymai 22
spausdinimas ant 32

G

gaminys

funkcijos 2
programinė įranga 9

garantija

gaminys 144
išplėstoji 124
licencija 145
spausdinimo kasetė 146

grafiniai vaizdai

prasta kokybė 91
trūksta 90

griebimo ritinėlis (1 dėklas) 63
griebimo ritinėlis (2 dėklas) 66

H

HP kontaktai 125
HP spausdinimo medžiaga 19
„HP ToolboxFX“

LTWW

Rodyklė

147

background image

Būsenos skirtukas 49
dokumentacijos skirtukas 50
Įrenginio parametrai skirtukas

51

Pagalbos skirtukas 50
Tinklo parametrų skirtukas 53

„ToolboxFX“. See HP ToolboxFX
HP vidinis tinklo prievadas 5

I

Informacijos skirtukas (įdėtasis

tinklo serveris) 55

informaciniai puslapiai

Bandomasis puslapis 48
Eksploatacinių medžiagų

būsenos puslapis 48

Konfigūracijos puslapis 48
tinklo konfigūracijos puslapis

48

IP adresas 84
išankstinės formos

naudojimo nurodymai 22
spausdinimas ant 32

iškraipytas tekstas 90
išplėstoji garantija 124
išvedimo skyrius

įstrigusios spausdinimo

medžiagos pašalinimas iš
104

rankinis dvipusis spausdinimas

35

vieta 4

išvesties kelias, tiesioginės 27
išvesties kokybė, „HP ToolboxFX“

parametrai 52

įdėtasis tinklo serveris

apžvalga 14
eksploatacinių medžiagų

būsena 55

eksploatacinių medžiagų

užsakymas 56

Informacijos skirtukas 55
įrenginio būsena 55
įvykių ataskaita 55
konfigūracijos puslapis 55
naudojimas 54
Networking (tinklo parametrų)

skirtukas 56

produkto palaikymas 56

Settings (parametrų) skirtukas

55

spausdinti informacijos

puslapius 55

įjungimo/išjungimo jungiklis 4
Įrenginio parametrai skirtukas

HP ToolboxFX 51

įspėjimai el. paštu, nustatymas

49

įspėjimai, nustatymas 49
įstrigusi spausdinimo medžiaga,

pašalinimas 99

įstrigusio lapo pašalinimas

(ištraukimas) 99

įstrigusios spausdinimo medžiagos

pašalinimas 99

įvedimo dėklas

1 dėklas 4
2 dėklas 4
spausdinimo medžiagų įdėjimas

27

įžambūs lapai 88

J

jungiklis, maitinimas 4

K

keičiamos dalys 115
keli puslapiai, spausdinimas ant

vieno popieriaus lapo 43

kištukinis maitinimo lizdas 4
klaidos

3 lygio „postscript“ emuliacija

87

programinė įranga 92

kokybė

„HP ToolboxFX“ parametrai

52

spausdinti 18

konfigūracija

„HP LaserJet P2015“ serijos

spausdintuvas 2

„HP LaserJet P2015d“ serijos

spausdintuvas 2

„HP LaserJet P2015dn“ serijos

spausdintuvas 3

„HP LaserJet P2015n“ serijos

spausdintuvas 3

„HP LaserJet P2015x“ serijos

spausdintuvas 3

Konfigūracijos puslapis 48
kortelės

naudojimo nurodymai 22
spausdinimas ant 33

kreivi lapai 88

L

lankstinukai 44
lapai, įžambūs 88
lempučių signalai 77
licencija, programinė įranga 145

M

„Macintosh“ kompiuteris

„PostScript“ spausdintuvų

aprašymo failai 16

problemos, sprendimas 84
programinė įranga 15
tvarkyklė, diegimas 15
tvarkyklė, naudojimas 15
tvarkyklė, problemų sprendimas

84

USB korta, gedimų aptikimas ir

šalinimas 85

„Macintosh“ sistemos prievadai,

gedimų aptikimas ir šalinimas
85

maitinimo jungiklis 4
medžiagų saugos duomenų lapas

(MSDL) 142

mygtukas, spausdinimo kasetės

durelės 4

modelio numeris 4, 5

N

n viename spausdinimas 43
naudojimo laikotarpis, spausdinimo

kasetė 117

nestandartinio formato

spausdinimo medžiaga 33

Networking (tinklo parametrų)

skirtukas (įdėtasis tinklo serveris)

56

normatyvinė informacija

aplinkos apsaugos programa

140

FCC atitikimas 136
Kanados DOC taisyklės 138
pareiškimas apie atitikimą

direktyvoms 137

148

Rodyklė

LTWW

background image

Pareiškimas apie Korėjos EMI

138

pareiškimas apie lazerio

saugumą, skirtas Suomijai
139

O

operacinės sistemos, palaikomos

10

P

padavimo problemos, sprendimas

88

Pagalbos skirtukas, HP ToolboxFX

50

parametrai

„HP ToolboxFX“ 51
spausdinimo kokybė 29

PCL 5e 53
perdirbimas

HP spausdinimo medžiagų

grąžinimo ir aplinkos apsaugos
programa 141

kur grąžinti kasetes 141
spausdinimo kasetės 57

popieriaus įvesties dėklai

padavimo problemos,

sprendimas 88

popierius

„HP ToolboxFX“ parametrai

52

naudojimas 20
rekomenduojama 19

„postscript“ 3 lygio emuliacijos

tvarkyklė, „HP ToolboxFX“
parametrai 53

„PostScript“ spausdintuvų

aprašymo failai 16

priedai, užsakymas 114
prievadas, USB vieta 5
prijungimas prie tinklo 11
problemų sprendimas

bandomasis puslapis 74
išspausdintas puslapis ir

lūkesčiai 75

kreipimasis į HP pagalbos

tarnybą 76

parengties lemputė 74
spausdinimo kokybė 75

spausdintuvo – kompiuterio

ryšys 75

spausdintuvo nustatymas 74

programinė įranga

HP ToolboxFX 14, 49
Macintosh kompiuteris 15
palaikomos operacinės

sistemos 10

problemos 92
programinės įrangos

licencijavimo sutartis 145

spausdintuvo tvarkyklės,

„Windows“ 13

„Windows“ tvarkyklės

naudojimas 13

„Windows“ 13

R

rankinis dvipusis spausdinimas

35

remontas

HP kontaktai 125
techninės įrangos aptarnavimas

124

S

service and support

techninė įranga 124

Settings (parametrų) skirtukas

(įdėtasis tinklo serveris) 55

skaidrės

naudojimo nurodymai 20
spausdinimas ant 31

solving

banguotas 97
išlenktas 97

spausdinimas

ant abiejų lapo pusių (rankinis

būdas) 35

ant abiejų popieriaus pusių

(automatinis) 41

ant etikečių 31
ant firminių blankų 32
ant išankstinių formų 32
ant kortelių 33
ant nestandartinio formato

medžiagos 33

ant skaidrių 31
ant specialiosios spausdinimo

medžiagos 30

ant vokų 30
atšaukimas 46
Bandomasis puslapis 48
Eksploatacinių medžiagų

būsenos puslapis 48

kelių puslapių spausdinimas ant

vieno popieriaus lapo 43

Konfigūracijos puslapis 48
lankstinukai 44
n viename 43
rankinis įvedimas 28
tinklo konfigūracijos puslapis

48

vandens ženklai 45

spausdinimas popierių įvedant

rankiniu būdu 28

spausdinimo kasetė

būsena, peržiūra naudojant

HP ToolboxFX 49

dažų perskirstymas 59
durelės 4
garantija 146
HP pareiškimas apie 117
HP spausdinimo kasečių

naudojimas 117

kur grąžinti perdirbimui 141
laikymas 117
naudojimo laikotarpis 117
užsakymas 114

spausdinimo kasetės durelių

mygtukas 4

spausdinimo kokybė

banguotas 97
dažų dėmės 95
dažų taškeliai 94
„EconoMode“ 72
„HP ToolboxFX“ parametrai

52

išlenktas 97
išsklaidyti dažai 98
įžambus atspaudas 97
netaisyklingos dažų dėmės 96
neteisingos formos ženklai 96
optimizavimas pagal

spausdinimo medžiagos tipus

18

parametrai 29
per šviesus ar išblukęs

atspaudas 94

pilkas fonas 95

LTWW

Rodyklė

149

background image

praleistos (tuščios) vietos 94
raukšlės 97
suglamžytas 97
vertikalios linijos 95
vertikalūs pasikartojantys

defektai 96

spausdinimo kokybės gerinimas

94

spausdinimo kokybės

optimizavimas pagal spausdinimo
medžiagos tipus 18

spausdinimo medžiaga

etiketės 20
firminis blankas 22
„HP ToolboxFX“ parametrai

52

išankstinės formos 22
įdėjimas 26
įstrigusios spausdinimo

medžiagos pašalinimas 99

kortelės 22
naudojimo nurodymai 19
popierius 20
rekomenduojama 19
skaidrės 20
spausdinimas rankiniu būdu

28

spausdinimo kokybės

optimizavimas pagal
spausdinimo medžiagos tipus

18

sunkus 22
tipai, galintys sugadinti

spausdintuvą 19

tipai, kurių negalima naudoti

19

vokai 20

spausdinimo medžiaga, valymas

61

spausdinimo medžiagų įdėjimas

1 dėklas 26
2 dėklas 27
papildomas 3 dėklas 27

spausdinimo serveriai 116
spausdinimo užduoties atšaukimas

46

spausdinimo užduotys 25
spausdintuvas

apžvalga 4
derinimo pultas 7

jungtys 11
pakavimas 125
programinės įrangos problemos

92

specifikacijos 127
valymas 60

spausdintuvas, specifikacija 132
spausdintuvo informacijos puslapiai

Bandomasis puslapis 48
Eksploatacinių medžiagų

būsenos puslapis 48

Konfigūracijos puslapis 48
tinklo konfigūracijos puslapis

48

spausdintuvo pakavimas 125
spausdintuvo tvarkyklė

„Macintosh“ kompiuteris 15
„Windows“ 13

specifikacijos

akustika 128
aplinkos 128
atmintis 132
elektrinės 129
fizinės 131
prievadai 133
spausdinimo medžiaga 17
talpa ir kiti nominaliniai dydžiai

132

sprendimas

3 lygio „postscript“ emuliacijos

klaidos 87

dažų dėmės 95
dažų taškeliai 94
iškraipytas tekstas 90
išsklaidyti dažai 98
išspausdintas lapas skiriasi nuo

parodyto ekrane 90

įžambus atspaudas 97
įžambūs lapai 88
netaisyklingos dažų dėmės 96
neteisingos formos ženklai 96
neužbaigtas tekstas 90
padavimo problemos 88
per šviesus ar išblukęs

atspaudas 94

pilkas fonas 95
praleistos (tuščios) vietos 94
prasta grafinių vaizdų kokybė

91

Problemos naudojant

„Macintosh“ sistemą 84

raukšlės 97
spausdintuvo programinės

įrangos problemos 92

suglamžytas 97
trūksta grafinių vaizdų ar teksto

90

tušti lapai 90
vertikalios linijos 95
vertikalūs pasikartojantys

defektai 96

sunki spausdinimo medžiaga,

naudojimo nurodymai 22

T

tausojimas, dažų 117
techninės įrangos aptarnavimas

124

tekstas

iškraipytas 90
trūksta 90

tiesioginės išvesties durelės 4
tiesioginės išvesties kelias 27, 38
tinklo jungtys 11
tinklo konfigūracijos puslapis 48
Tinklo parametrų skirtukas

HP ToolboxFX 53

tinklo prievadas, HP vidinis 5
Tinklo serveris, įdėtasis 54
tipai, spausdinimo medžiaga

„HP ToolboxFX“ parametrai

52

trūksta

grafiniai vaizdai 90
tekstas 90

tušti lapai 90
tvarkyklė

„Macintosh“, diegimas 15
„Macintosh“, naudojimas 15
„Macintosh“, problemų

sprendimas 84

„Windows“, diegimas 13
„Windows“, naudojimas 13

U

USB prievadas

„Macintosh“ sistemos gedimų

aptikimas ir šalinimas 85

vieta 5

150

Rodyklė

LTWW

background image

V

vaizdo kokybė 52
valymas

griebimo ritinėlis (1 dėklas) 63
griebimo ritinėlis (2 dėklas) 66
spausdinimo medžiagos kelias

61

spausdintuvas 60

vandens ženklai, spausdinimas

45

vokai

naudojimo nurodymai 20
spausdinimas ant 30

W

„Windows“

tvarkyklė, diegimas 13
tvarkyklė, naudojimas 13

LTWW

Rodyklė

151

background image

152

Rodyklė

LTWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB366-90978*

*CB366-90978*

CB366-90978