HP LaserJet P2015 Printer series - Lankstinukų spausdinimas

background image

Lankstinukų spausdinimas

Bukletus galite spausdinti ant „letter“, „legal“ ar A4 formato popieriaus.

Pastaba

„Macintosh OS X“ versijose šios funkcijos nėra.

1.

Įdėkite popieriaus į 1 dėklą.

2.

Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.

3.

Atidarykite spausdintuvo „Properties“ (savybės) (arba „Printing Preferences“ (spausdinimo
nuostatos) „Windows 2000/ XP“ sistemose). Nurodymai pateikti skyriuje

„Windows“ spausdintuvo

tvarkyklės nustatymas

.

4.

Skirtuke Finishing (baigimas) (skirtukas Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) kai kuriose
„Mac“ tvarkyklėse), spustelėkite žymimąjį laukelį Correct Order for Straight Paper Path (tinkama
tiesioginės popieriaus išvesties tvarka) ir panaikinkite jo žymėjimą.

5.

Pasirinkite žymimąjį laukelį Print On Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

6.

Pasirinkite Left Edge Binding (kairiojo krašto įrišimas) arba Right Edge Binding (dešiniojo krašto
įrišimas) iš Booklet Layout (lankstinuko išdėstymas) automatinio sąrašo.

7.

Nustatykite puslapių kiekį lape į 2.

8.

Spustelėkite OK (gerai).

9.

Išspausdinkite dokumentą.

10.

Lapus sulankstykite ir susekite.

44

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys