HP LaserJet P2015 Printer series - Automatinis dvipusis spausdinimas

background image

Automatinis dvipusis spausdinimas

Automatinio dvipusio spausdinimo funkciją turi „HP LaserJet P2015d“, „HP LaserJet P2015dn“ ir „HP
LaserJet P2015x“ spausdintuvai.

LTWW

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvigubas)

41

background image

Automatinį dvipusį spausdinimą galima naudoti su šiais spausdinimo medžiagos dydžiais:

A4

„Letter“

„Legal“

Tolesniuose skyriuose pateikti nurodymai skirtingoms operacinėms sistemoms.

„Windows“

1.

Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Atidarykite spausdintuvo „Properties“ (savybės) (arba „Printing Preferences“ (spausdinimo
nuostatos) „Windows 2000/XP“ sistemose). Nurodymai pateikti skyriuje

„Windows“ spausdintuvo

tvarkyklės nustatymas

.

3.

Skirtuke Finishing (baigimas) spustelėdami žymimąjį laukelį Correct Order for Straight Paper
Path
(tinkama tiesioginės popieriaus išvesties tvarka), panaikinkite jo žymėjimą.

4.

Pasirinkite žymimąjį laukelį Print On Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

5.

Spustelėkite OK (gerai).

6.

Išspausdinkite dokumentą.

„Mac OS X“

1.

Pasirinkite File-Print (failas-spausdinti), paspauskite Duplex (dvigubas spausdinimas) ir
pasirinkite Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

2.

Jei Print on Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių) žymimasis laukelis nerodomas, atlikite
žemiau išvardytus veiksmus.

a.

Atidarykite Print Center (spausdinimo centrą) (Printer Setup Utility (spausdintuvo
nustatymo paslaugų programą), jei įdiegta „Mac OS X v10.3“ sistema) ir spustelėkite Printer
queue
(spausdinimo eilė).

b.

Paspaudę skirtuką Menu (meniu) pasirinkite Printing-Show Info (spausdinimas - rodyti
informaciją).

c.

Atidarę Installable Options-Change (galimos įdiegti pasirinktys – keisti) meniu
pažymėkite Duplex Unit (dvipusio spausdinimo blokas).

d.

Spustelėkite Apply Changes (pritaikyti pakeitimus).

e.

Uždarykite meniu.

42

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys

background image

Kelių puslapių spausdinimas ant vieno popieriaus lapo („n

viename“ spausdinimas)

„N viename“ spausdinimo funkciją naudokite, jei kelis dokumento lapus norite spausdinti viename lape.

1.

Atidarykite spausdintuvo „Properties“ (savybės) (arba „Printing Preferences“ (spausdinimo
nuostatos) „Windows 2000/XP“ sistemose). Žiūrėkite nurodymus skyriuje

„Windows“ spausdintuvo

tvarkyklės nustatymas

arba

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas

.

2.

Spustelėję skirtuką Finishing (baigimas) (arba skirtuką Layout (išdėstymas) tam tikrose „Mac“
tvarkyklėse), pasirinkite norimą ant vieno lapo spausdinti puslapių skaičių.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemose galima naudoti visas

spausdintuvo funkcijas. Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite
spausdintuvo savybių operatyviojoje pagalboje.

3.

Jei reikia, galite naudoti puslapio kraštinių žymimąjį laukelį ir atveriamąjį meniu, kuriame galite
pasirinkti puslapių spausdinimo lape tvarką.

LTWW