HP LaserJet P2015 Printer series - Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę

background image

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinę išvesties dėtuvę

Tolesniuose skyriuose pateikti nurodymai skirtingoms operacinėms sistemoms.

38

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys

background image

„Windows“

1.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Atidarykite spausdintuvo „Properties“ (savybės) (arba „Printing Preferences“ (spausdinimo
nuostatos) „Windows 2000/XP“ sistemose). Nurodymai pateikti skyriuje

„Windows“ spausdintuvo

tvarkyklės nustatymas

.

3.

Skirtuke Finishing (baigimas) spustelėkite žymimąjį laukelį Correct Order for Straight Paper
Path
(tinkama tiesioginės popieriaus išvesties tvarka).

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemose galima naudoti visas

spausdintuvo funkcijas. Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite
spausdintuvo savybių operatyviojoje pagalboje.

4.

Spustelėję skirtuką Finishing (baigimas), pasirinkite žymimąjį laukelį Print On Both Sides
(Manually)
(spausdinti ant abiejų pusių (rankiniu būdu)).

5.

Spustelėkite OK (gerai).

6.

Pirmąją pusę spausdinkite iš 1 dėklo.

LTWW

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvigubas)

39

background image

7.

Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

8.

Pluoštą vėl įdėkite į 1 dėklą taip, kad išspausdinta pusė būtų nukreipta žemyn, o priekinis kraštas
– į spausdintuvą.

9.

Jei norite spausdinti antrą pusę, paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).

„Mac OS X“

1.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Jei Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) nerodomas ekrane, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.

a.

Patikrinkite, ar HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP rankinis dvipusis spausdinimas
ir lankstinukas (klasikinis)) buvo pasirinktas tvarkyklės įdiegimo metu nustačius Custom
Install
(nestandartinis įdiegimas).

b.

Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), tada Plug-In Preferences (papildomos nuostatos)
ir spustelėkite į dešinę nukreiptą rodyklę. Į dešinę nukreipta rodykė pakeičiama žemyn
nukreipta rodykle, o ekrane parodoma funkcija „HP Manual Duplex&Booklet“ (HP rankinis
dvipusis spausdinimas ir lankstinukas).

c.

Pasirinkite Print Time Filters (spausdinimo laiko filtrai), tada - HP Manual
Duplex&Booklet
(HP rankinis dvipusis spausdinimas ir lankstinukas) ir spustelėkite Save
Settings
(išsaugoti parametrus).

d.

Pasirinkite Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas), tada - Print on Both Sides
(spausdinti ant abiejų pusių).

e.

Pasirinkite Alternate output bin is open (straight through paper path) (kitas išvedimo
skyrius (tiesioginės popieriaus išvesties kelias) yra atidarytas).

40

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys

background image

3.

Pirmąją pusę spausdinkite iš 1 dėklo.

4.

Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

5.

Pluoštą vėl įdėkite į 2 dėklą taip, kad išspausdinta pusė būtų nukreipta žemyn, o priekinis kraštas
– į spausdintuvą.

6.

Jei norite spausdinti antrą pusę, paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).