HP LaserJet P2015 Printer series - Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinį išvedimo skyrių

background image

Rankinis dvipusis spausdinimas, naudojant viršutinį išvedimo skyrių

Tolesniuose skyriuose pateikti nurodymai skirtingoms operacinėms sistemoms.

„Windows“

1.

Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

„Windows“ darbalaukyje spustelėkite Start (pradėti), Settings (parametrai) ir Printers
(spausdintuvai) (arba Printers and Faxes (spausdintuvai ir faksai) kai kuriose „Windows“
versijose).

3.

Dešiniuoju mygtuku spustelėkite „HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvus ir pasirinkite
Properties (savybės).

4.

Spustelėkite skirtuką Device Settings (įrenginio parametrai).

LTWW

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvigubas)

35

background image

5.

Srityje Installable Options (diegiamos pasirinktys) pasirinkite Not Installed (neįdiegta) iš
automatinio sąrašo Duplex Unit (for 2–Sided Printing) (dvipusio spausdinimo blokas (skirtas
dvipusiam spausdinimui)).

6.

Spustelėkite OK (gerai).

7.

Programa, kurią naudojate spausdindami, atidarykite dialogo langą Print (spausdinti). Daugumoje
programų tai atliksite spustelėdami File (failas), tada Print (spausdinti).

8.

Pasirinkite „HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvą.

9.

Spustelėkite Properties (savybės) arba Printing Preferences (spausdinimo nuostatos).
Konkretus pasirinkties pavadinimas priklauso nuo programos, kurią naudojate spausdindami.

10.

Spustelkite skirtuką Finishing (baigimas).

11.

Spustelėdami panaikinkite žymimojo laukelio Correct Order for Straight Paper Path (tinkama
tiesioginės popieriaus išvesties tvarka) žymėjimą.

12.

Spustelėkite žymimąjį laukelį Print On Both Sides (spausdinti ant abiejų pusių).

13.

Spustelėkite OK (gerai).

36

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys

background image

14.

Naudodami 1 dėklą, spausdinkite vieną dokumento pusę.

15.

Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš 1 dėklo ir padėkite į šalį, kol nebaigsite rankinio
dvipusio spausdinimo užduoties.

16.

Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

i n

v e

n t

17.

Pluoštą vėl įdėkite į 1 dėklą taip, kad išspausdinta pusė būtų nukreipta žemyn, o priekinis kraštas
– į spausdintuvą.

18.

Jei norite spausdinti antrą pusę, paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).

LTWW

Spausdinimas ant abiejų lapo pusių (dvigubas)

37

background image

„Mac OS X“

1.

Uždarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Jei Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas) nerodomas ekrane, atlikite toliau aprašytus
veiksmus.

a.

Patikrinkite, ar HP Manual Duplex&Booklet (Classic) (HP rankinis dvipusis spausdinimas
ir lankstinukas (klasikinis)) buvo pasirinktas tvarkyklės įdiegimo metu nustačius Custom
Install
(nestandartinis įdiegimas).

b.

Pasirinkite File-Print (failas - spausdinti), tada Plug-In Preferences (papildomos nuostatos)
ir spustelėkite į dešinę nukreiptą rodyklę. Į dešinę nukreipta rodykė pakeičiama žemyn
nukreipta rodykle, o ekrane parodoma funkcija „HP Manual Duplex&Booklet“ (HP rankinis
dvipusis spausdinimas ir lankstinukas).

c.

Pasirinkite Print Time Filters (spausdinimo laiko filtrai), tada - HP Manual
Duplex&Booklet
(HP rankinis dvipusis spausdinimas ir lankstinukas) ir spustelėkite Save
Settings
(išsaugoti parametrus).

d.

Pasirinkite Manual Duplex (rankinis dvipusis spausdinimas), tada – Print on Both Sides
(spausdinti ant abiejų pusių).

3.

Išspausdinkite dokumentą.

4.

Išspausdinę vieną pusę, likusį popierių išimkite iš 1 dėklo ir padėkite į šalį, kol nebaigsite rankinio
dvipusio spausdinimo užduoties.

5.

Sudėkite išspausdintus lapus į pluoštą ir sulyginkite jo kraštus.

6.

Pluoštą vėl įdėkite į 1 dėklą taip, kad išspausdinta pusė būtų nukreipta žemyn, o priekinis kraštas
– į spausdintuvą.

7.

Norėdami spausdinti ant kitos lapo pusės, derinimo pulte paspauskite mygtuką

Go

(vykdyti).