HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdinimas ant vokų

background image

Spausdinimas ant vokų

Naudokite tik vokus, tinkamus lazeriniams spausdintuvams. Daugiau informacijos ieškokite

Spausdinimo medžiagos naudojimo nurodymai

.

1.

Atidarykite tiesioginės išvesties dureles.

2.

Atidarykite 1 dėklą ir sureguliuokite kreiptuvus, kad jie atitiktų vokų plotį.

30

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys

background image

3.

Voką įdėkite taip, kad ta pusė, ant kurios spausdinsite, būtų viršuje, o viršutinis kraštas - šalia
kairiojo kreiptuvo.

Pastaba

Jei voko trumpajame krašte yra atlankas, tą kraštą į spausdintuvą kiškite

pirmiausiai.

4.

Atidarykite spausdintuvo „Properties“ (savybės) (arba „Printing Preferences“ (spausdinimo
nuostatos) „Windows 2000/XP“ sistemose). Žiūrėkite nurodymus skyriuje

„Windows“ spausdintuvo

tvarkyklės nustatymas

arba

„Macintosh“ spausdintuvo tvarkyklės nustatymas

.

5.

Spustelėkite skirtuką Paper/Quality (popierius/kokybė) arba Paper (popierius) (arba skirtuką
Paper Type/Quality (popieriaus tipas/kokybė) kai kuriose „Mac“ tvarkyklėse) ir pasirinkite teisingą
spausdinimo medžiagos tipą.

Pastaba

Ne visose tvarkyklėse ar operacinėse sistemose galima naudoti visas

spausdintuvo funkcijas. Informacijos apie tvarkyklėje esančias savybes ieškokite
spausdintuvo savybių operatyviojoje pagalboje.

6.

Išspausdinkite dokumentą.

Informacija apie tai, kaip spausdinti įvedant lapus rankiniu būdu, pateikta

Rankinis popieriaus

įvedimas

.