HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdinimo užduoties atšaukimas

background image

Spausdinimo užduoties atšaukimas

Spausdinimo užduotis galite atšaukti iš šių vietų:

Spausdintuvo derinimo pultas: Norėdami atšaukti spausdinimo užduotį, spausdintuvo derinimo
pulte paspauskite ir atleiskite mygtuką

Cancel

(atšaukti).

Programa: Dažniausiai ekrane parodomas dialogo langas, kuriame galite atšaukti spausdinimo
užduotį.

„Windows“ spausdinimo užduočių eilė: Jei spausdinimo užduotis įtraukta į spausdinimo
užduočių eilę (kompiuterio atmintyje) arba į spausdinimo kaupą, ištrinkite ją iš ten. Jei „Windows 98/
Me/2000/ XP“ sistemose norite įjungti ekraną Printer (spausdintuvas), spustelėkite Start
(pradėti), Settings (parametrai) ir Printers (spausdintuvai). Du kartus spustelėkite „HP LaserJet
P2015“
piktogramą langui atidaryti, tada pasirinkite spausdinimo užduotį ir spustelėkite Delete
(ištrinti).

Spausdinimo užduočių eilė darbalaukyje („Mac OS“): „Mac OS X“ operacinėje sistemoje
atidarykite Print Center (spausdinimo centrą) (arba Printer Setup Utility (spausdintuvo
nustatymo programą), jei įdiegta v10.3.9 versija), dukart spustelėkite spausdintuvo pavadinimą,
pasirinkite spausdinimo užduotį ir spustelėkite Delete (ištrinti).

HP ToolboxFX: Atidarykite HP ToolboxFX, eikite į puslapį Device Status (įrenginio būsena) ir
spustelėkite Cancel Job (atšaukti užduotį). Daugiau informacijos ieškokite

HP ToolboxFX

.

Įdėtasis tinklo serveris: Atidarykite spausdintuvo įdėtojo tinklo serverio puslapį ir spustelėkite
Cancel Job (atšaukti užduotį). Daugiau informacijos ieškokite

Įdėtasis tinklo serveris

.

Jei, atšaukus spausdinimo užduotį, būsenos lemputės derinimo pulte nebaigia mirksėti, vadinasi,
kompiuteris spausdintuvui dar siunčia spausdinimo užduotį. Ištrinkite užduotį iš spausdinimo užduočių
eilės arba palaukite, kol kompiuteris baigs siųsti duomenis. Spausdintuvas grįš į parengties būseną.

46

LTWW

5 skyrius Spausdinimo užduotys

background image

6