HP LaserJet P2015 Printer series - Akustiniai duomenys

background image

Akustiniai duomenys

Nurodyta pagal ISO 9296 standartus

Lentelė C-1

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvas

Garso galios lygis

Spausdinimas (26 lapai per minutę): L

WAd

= 6,2 Bels A ir

62 dB (A)

Parengties (energijos taupymas): Neskleidžia garso

Garso slėgio lygis (stovint šalia)

Spausdinimas (26 lapai per minutę): L

pAm

= 51 dB (A)

Parengties (energijos taupymas): Neskleidžia garso kortelė

Pastaba

Reikšmės nustatytos, atsižvelgiant į parengtinius duomenis. Atnaujintos informacijos

ieškokite

http://www.hp.com/support/ljP2015

.

Pastaba

Patikrinta konfigūracija: „HP LaserJet P2015“ pagrindinis blokas, 26 lapai per minutę,

standartinis dėklas, A4 formato popieriaus lapai ir paprastas tolygus spausdinimas.

128

Priedas C Spausdintuvo specifikacijos

LTWW