HP LaserJet P2015 Printer series - Aplinkos specifikacijos

background image

Aplinkos specifikacijos

Naudojimo aplinka

Spausdintuvas įjungtas į kintamosios srovės maitinimo lizdą:

Temperatūra: nuo 10° C iki 32,5° C

Drėgmė: nuo 20 iki 80 procentų (be kondensacijos)

Laikymo aplinka

Spausdintuvas išjungtas iš kintamosios srovės maitinimo
lizdo:

Temperatūra: nuo 0° C iki 40° C

Drėgmė: nuo 10 iki 80 procentų (be kondensacijos)

Pastaba

Reikšmės nustatytos, atsižvelgiant į parengtinius duomenis. Atnaujintos informacijos

ieškokite

http://www.hp.com/support/ljP2015

.