HP LaserJet P2015 Printer series - Elektrinės specifikacijos

background image

Elektrinės specifikacijos

Atsargiai!

Maitinimo srovės duomenys skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono, kuriame

spausdintuvas parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Taip galite sugadinti
spausdintuvą, ir nebus taikoma garantija.

Lentelė C-2

„HP LaserJet P2015“ serijos spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (27 lapai per minutę): 325 vatai
(vidutinė galia)

Parengties arba energijos taupymo (Sleep*) režimu:
7 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

Nominalinė elektros srovė

4,9 amperų, kai įtampa yra 115 voltų

2,9 amperų, kai įtampa yra 230 voltų

Lentelė C-3

„HP LaserJet P2015d“ serijos spausdintuvas, „HP LaserJet P2015n“ serijos spausdintuvas, „HP

LaserJet P2015x“ serijos spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (27 lapai per minutę): 325 vatų
(vidutinė galia)

Parengties arba energijos taupymo (Sleep*) režimu:
7 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

Nominalinė elektros srovė

4,9 amperų, kai įtampa yra 115 voltų

2,9 amperų, kai įtampa yra 230 voltų

Lentelė C-4

„HP LaserJet P2015dn“ serijos spausdintuvas

Elektros tinklo duomenys (110)

110-127 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Elektros tinklo duomenys (220)

220 V-240 V (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

LTWW

Elektrinės specifikacijos

129

background image

Sunaudojama galia

Spausdinimo metu (27 lapai per minutę): 2.9 vatų
(vidutinė galia)

Parengties arba energijos taupymo (Sleep*) režimu:
325 vatai

* kartu su kaitintuvo technologija

Išjungtas: <1 vatas

Nominalinė elektros srovė

4,9 amperų, kai įtampa yra 115 voltų

2,9 amperų, kai įtampa yra 230 voltų

Pastaba

Reikšmės nustatytos, atsižvelgiant į parengtinius duomenis. Atnaujintos informacijos

ieškokite

http://www.hp.com/support/ljP2015

.

Pastaba

Nurodyta didžiausia galios reikšmė, išmatuota spausdinant nespalvotai ir esant

standartinei įtampai.

Pastaba

Numatytasis spausdintuvo parengties režimo perjungimo į energijos taupymo režimą

laikas ir laikas nuo energijos taupymo režimo iki spausdinimo pradžios yra labai trumpas (mažiau
nei 10 sekundžių) dėl ypač greito kaitintuvo.

Pastaba

Šilumos išsklaidymas parengties būsenoje yra 25 BTU/val.

Lentelė C-4

„HP LaserJet P2015dn“ serijos spausdintuvas (tęsinys)

130

Priedas C Spausdintuvo specifikacijos

LTWW