HP LaserJet P2015 Printer series - Saitai

background image

Saitai

Saitai yra būsenos puslapių viršuje dešinėje. Spustelėkite šiuos saitus, jei prie Jūsų kompiuterio
prijungtas internetas. Jei internetu naudojatės per telefoninį ryšį ir, atidarius įdėtąjį tinklo serverį, prie
svetainės prisijungti nepavyko, iš pradžių prisijunkite prie interneto ir tik tada spauskite saitus.
Prisijungiant gali tekti uždaryti įdėtąjį tinklo serverį ir vėliau jį vėl atidaryti.

Order Supplies (eksploatacinių medžiagų užsakymas). Spustelėkite šį saitą, jei norite prisijungti
prie „Sure Supply“ interneto svetainės ir užsisakyti aukščiausios kokybės HP eksploatacinių
medžiagų iš HP arba pasirinkto HP atstovo.

Product Support (produkto palaikymas). Spustelėjus šį saitą atidaroma „HP LaserJet P2015“
serijos spausdintuvo pagalbos svetainė. Galite ieškoti pagalbinės informacijos pagrindinėmis
temomis.

56

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra