HP LaserJet P2015 Printer series - Status (būsenos) skirtukas

background image

Status (būsenos) skirtukas

Būsenos puslapių grupę sudaro žemiau išvardyti puslapiai.

Device Status (įrenginio būsena). Šiame puslapyje parodoma spausdintuvo būsena ir likusios HP
eksploatacinės medžiagos.

Device Configuration (įrenginio kongigūracija). Šiame puslapyje pateikta informacija iš
konfigūracijos puslapio.

Supplies Status (eksploatacinių medžiagų būsena). Šiame puslapyje parodoma HP
eksploatacinių medžiagų būsena ir jų dalių numeriai. Norėdami užsisakyti naujų eksploatacinių
medžiagų, spustelėkite Order Supplies (eksploatacinių medžiagų užsakymas), kairėje lango
pusėje.

Event log (įvykių ataskaita). Šiame puslapyje pateiktas visų spausdintuvo įvykių ir klaidų
sąrašas.

Print Info Pages (spausdinti informacijos puslapius). Šiame puslapyje esantys saitai suteikia
galimybę išspausdinti įvairius informacinius puslapius, saugomus spausdintuvo atmintyje.

Network Summary (tinklo suvestinė). Šiame puslapyje pateikta informacija iš tinklo suvestinės
puslapio.