HP LaserJet P2015 Printer series - Griebimo ritinėlio valymas (1 dėklas)

background image

Griebimo ritinėlio valymas (1 dėklas)

Jei norite išvalyti 1 dėklo griebimo ritinėlį, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1.

Ištraukite maitinimo laidą iš spausdintuvo ir palaukite, kol spausdintuvas atvės.

2.

Paspauskite spausdinimo kasetės durelių atleidimo svirtelę ir atidarykite spausdinimo kasetės
dureles.

3.

Išimkite griebimo ritinėlio dangtį.

LTWW

Griebimo ritinėlio valymas (1 dėklas)

63

background image

4.

Spauskite dvi ąseles tol, kol griebimo ritinėlis atsilaisvins.

5.

Išimkite griebimo ritinėlį iš spausdintuvo.

6.

Suvilgykite pūkelių neturintį audeklą vandeniu ir nušveiskite juo ritinėlį.

7.

Sausu neturinčiu pūkelių audeklu nuo griebimo ritinėlio nušluostykite atmirkusius nešvarumus.

64

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra

background image

8.

Palaukite, kol išdžius griebimo ritinėlis.

9.

Juodas laikančiąsias ąseles įstatykite į spausdintuvo griebimo ritinėlio griovelius ir spauskite
griebimo ritinėlį tol, kol jis užsifiksuos.

10.

Uždėkite griebimo ritinėlio dangtį.

11.

Uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

LTWW

Griebimo ritinėlio valymas (1 dėklas)

65