HP LaserJet P2015 Printer series - Griebimo ritinėlio valymas (2 dėklas)

background image

Griebimo ritinėlio valymas (2 dėklas)

Jei norite išvalyti 2 dėklo griebimo ritinėlį, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis:

1.

Ištraukite maitinimo laidą iš spausdintuvo ir palaukite, kol spausdintuvas atvės.

2.

Paspauskite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

3.

Išimkite 2 dėklą.

66

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra

background image

4.

Atidarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles, esančias spaudintuvo priekyje, jas turi
tik „HP LaserJet P2015d“, „HP LaserJet P2015dn“ ir „HP LaserJet P2015x“ spausdintuvai.

5.

Padėkite spausdintuvą ant darbinio paviršiaus taip, kad priekinė jo pusė būtų nukreipta į viršų.

6.

Patraukite baltas ąseles į išorę, tada pasukite jas į viršų.

LTWW

Griebimo ritinėlio valymas (2 dėklas)

67

background image

7.

Pastumkite dešiniąją ąselę į dešinę ir palikite ją šioje padėtyje likusios procedūros metu.

8.

Pastumkite sujungtas griebimo ritinėlio dalis į dešinę, tada atidenkite kairiojo ritinėlio galo dangtelį.

68

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra

background image

9.

Išimkite griebimo ritinėlį.

10.

Suvilgykite pūkelių neturintį audeklą vandeniu ir nušveiskite juo ritinėlį.

11.

Sausu neturinčiu pūkelių audeklu nuo griebimo ritinėlio nušluostykite atmirkusius nešvarumus.

12.

Palaukite, kol išdžius griebimo ritinėlis.

LTWW

Griebimo ritinėlio valymas (2 dėklas)

69

background image

13.

Įdėkite kairiąją griebimo ritinėlio pusę į kairiąją angą (1), tada įdėkite dešiniąją pusę (turinčią
rantuotą ašį) į dešiniąją angą (2).

14.

Kairiojo galo dangtelį uždėkite virš ašelės, pastumkite dangtelį į dešinę, tada pasukite ąselę žemyn
į pradinę padėtį.

15.

Sukite ašelę, kol įrantos susikabins ir ašelė pateks į vietą.

16.

Pastumkite dešiniąją ąselę į kairę, tada pasukite ąselę žemyn į pradinę padėtį.

17.

Padėkite spausdintuvą ant darbinio paviršiaus taip, kad jo viršus būtų nukreiptas į viršų.

70

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra

background image

18.

Uždarykite automatinio dvipusio spausdinimo kelio dureles.

19.

Įdėkite spausdinimo kasetę atgal ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

20.

Prijunkite maitinimo laidą prie spausdintuvo, kad galėtumėte vėl jį įjungti.

LTWW

Griebimo ritinėlio valymas (2 dėklas)

71