HP LaserJet P2015 Printer series - Popieriaus tvarkymas

background image

Popieriaus tvarkymas

Jei norite konfigūruoti numatytuosius parametrus, naudokite „HP ToolboxFX“ popieriaus tvarkymo
pasirinktis.

Jei įrenginyje nėra spausdinimo medžiagos, galimos trys spausdinimo darbų tvarkymo pasirinktys:

Pasirinkite Wait For Paper To Be Loaded (palaukite, kol bus įdėtas popierius).

Pasirinkite Cancel (atšaukti) išplečiamajame sąraše Paper out action (popieriaus išvesties
veiksmas), jei norite atšaukti spausdinimo užduotį.

Pasirinkite override (pakeisti) išplečiamajame sąraše Paper out time (popieriaus išvesties laikas),
jei spausdinimo užduotį norite siųsti į kitą popieriaus dėklą.

Lauke Paper out time (popieriaus išvesties laikas) nustatoma, kaip ilgai spausdintuvas lauks prieš
vykdydamas pasirinktis. Galite nustatyti nuo 0 iki 3600 sekundžių.

Pastaba

Jei norite įrašyti pakeitimus, turite spustelėti Apply (taikyti).

LTWW

HP ToolboxFX

51