HP LaserJet P2015 Printer series - Būsena

background image

Būsena

Aplanke „HP ToolboxFX“ Status (būsena) yra saitai į šiuos pagrindinius puslapius:

Device Status (įrenginio būsena). Peržiūrėti spausdintuvo būsenos informaciją. Šiame puslapyje
nurodyti spausdintuvo būsenos parametrai, pvz., jeigu spausdintuve įstrigęs popierius arba tuščias
įvesties dėklas. Panaikinę problemą ir norėdami atnaujinti spausdintuvo būsenos informaciją,
spustelėkite mygtuką Refresh (atnaujinti).

Supplies Status (eksploatacinių medžiagų būsena). Čia galite peržiūrėti išsamią informaciją apie
eksploatacinių medžiagų būseną - procentinį likusių dažų kiekį spausdinimo kasetėje ir puslapių,
išspausdintų naudojant šią spausdinimo kasetę, kiekį. Šiame puslapyje taip pat pateikta informacija
apie eksploatacinių medžiagų užsakymą ir perdirbimą.

LTWW

HP ToolboxFX

49

background image

Device Configuration (įrenginio konfigūracija). Peržiūrėkite išsamų esamos spausdintuvo
konfigūracijos aprašymą, įskaitant įdiegtos atminties kiekį ir informaciją apie papildomus dėklus.

Network Configuration (tinklo konfigūracija). Peržiūrėkite išsamų esamos tinklo konfigūracijos
aprašymą, įskaitant IP adresą ir tinklo būseną.

Print Info Pages (spausdinti informacinius puslapius). Išspausdinkite konfigūracijos ir įvairius kitus
informacinius spausdintuvo puslapius, pvz., eksploatacinių medžiagų būsenos ir bandomąjį
puslapius.

Event Log (įvykio ataskaita). Peržiūrėkite iš keturių stulpelių sudarytą lentelę, kurioje registruojami
spausdintuvo įvykiai ir klaidos. Puslapių skaičiaus stulpelyje nurodomas išspausdintų puslapių
skaičius įvykus klaidai. Įvykių ataskaitoje yra trumpas klaidos aprašas.