HP LaserJet P2015 Printer series - Pagalba

background image

Pagalba

Aplanke „HP ToolboxFX“ Help (pagalba) yra saitai į šiuos pagrindinius puslapius:

Troubleshooting (gedimų aptikimas ir šalinimas). Spausdinkite gedimų aptikimo ir šalinimo
puslapius ir valykite spausdintuvą.

How Do I? (kaip). Ar norite peržiūrėti failą „Kaip“? Konkrečių užduočių atlikimo pagalba.

Animated demonstrations (animuoti demonstravimai)

50

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra

background image

User Guide (vartotojo vadovas). Peržiūrėkite informaciją apie spausdintuvo naudojimą, garantiją,
specifikacijas ir pagalbą. Vartotojo vadovas yra pateiktas dviem formatais: HTML ir PDF.

Readme („Readme“ failas). Peržiūrėkite svarbią informaciją apie spausdintuvą, kurios nėra
vartotojo vadove.