HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdinimo kasetės srities valymas

background image

Spausdinimo kasetės srities valymas

Nevalykite spausdinimo kasetės srities per dažnai. Tačiau išvalius šią sritį gali pagerėti atspaudų
kokybė.

Atsargiai!

Prieš valydami spausdintuvą, jį išjunkite, ištraukite jo maitinimo laidą ir palaukite, kol

spausdintuvas atvės.

1.

Paspauskite spausdinimo kasetės dureles ir išimkite spausdinimo kasetę.

Dėmesio!

Taip pat nelieskite spausdintuvo viduje esančio juodo perkėlimo volelio,

padaryto iš panašios į kempinę medžiagos. Palietę volelį, galite sugadinti spausdintuvą.

Dėmesio!

Kad nesugadintumėte spausdinimo kasetės, stenkitės nelaikyti jos tiesioginėje

šviesoje. Uždenkite ją popieriaus lapu.

60

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra

background image

2.

Sausu pūkelių nepaliekančiu skudurėliu išvalykite visas nuosėdas iš spausdinimo medžiagos kelio
srities ir spausdinimo kasetės ertmės.

3.

Įdėkite atgal spausdinimo kasetę ir uždarykite spausdinimo kasetės dureles.

4.

Įjunkite maitinimo laidą atgal į spausdintuvą.