HP LaserJet P2015 Printer series - Spausdinimo medžiagos kelio valymas

background image

Spausdinimo medžiagos kelio valymas

Jei spausdinimo metu atspaudai ištepami dažų taškeliais, išvalykite spausdinimo medžiagos kelią. Šiam
valymui naudojama skaidrė, geriausiai pašalinanti dulkes ir dažus iš spausdinimo medžiagos kelio.
Nenaudokite šiurkštaus popieriaus arba popieriaus, skirto dokumentams spausdinti.

LTWW

Spausdintuvo valymas

61

background image

Pastaba

Naudodami skaidrės lapą pasieksite geriausius rezultatus. Jei neturite skaidrės, galite

naudoti kopijavimo medžiagą (nuo 70 iki 90 g/m

2

), turinčią glotnų paviršių.

1.

Įsitikinkite, kad spausdintuvas nespausdina ir dega parengties lemputė.

2.

Įdėkite skaidrę į 1 dėklą.

3.

Išspausdinkite valymo lapą vienu žemiau išvardytų būdų.

Atidarykite „HP ToolboxFX“. Nurodymai pateikti skyriuje

HP ToolboxFX

. Spustelėkite

Troubleshooting (gedimų aptikimas ir šalinimas) skirtuką, tada spustelėkite Print Quality
Tools
(spausdinimo kokybės įrankiai). Pasirinkite valymo lapą.

Spausdintuvo derinimo pulte paspauskite ir laikykite nuspaudę

Go

(vykdyti) mygtuką, kol

įsižiebs įspėjimo, parengties ir vykdymo lemputės (apie 10 sekundžių). Kai įsižiebia visos trys
lemputės, atleiskite

Go

(vykdyti) mygtuką.

Pastaba

Valymo procesas užtrunka apie 2 minutes. Valymo lapo eiga spausdinimo proceso

metu bus periodiškai sustabdoma. Neišjunkite spausdintuvo, kol spausdinimo procesas
nesibaigė. Norint kruopščiai išvalyti spausdintuvą, gali prireikti kelis kartus pakartoti valymo
procesą.

62

LTWW

6 skyrius Valdymas ir priežiūra