HP LaserJet P2015 Printer series Palīdzība

background image

HP LaserJet P2015 srija

Lietotja rokasgrmata

background image
background image

HP LaserJet P2015 sērija

Lietotāja rokasgrāmata

background image

Autortiesību informācija

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Pavairošana, piemērošana vai tulkošana
bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir
aizliegta, izņemot gadījumus, kas minēti
autortiesību likumos.

Daļas numurs: CB366-909 9

Edition 1, 09/2006

Šeit minētā informācija var tikt mainīta bez
iepriekšēja paziņojuma.

Vienīgās HP izstrādājumu un pakalpojumu
garantijas ir izklāstītas tiešajā garantijas
paziņojumā, kas attiecas uz konkrētu
izstrādājumu vai pakalpojumu. Nekas no šeit
minētā nav tulkojams kā papildu garantija.
HP neatbild par jebkādām tehniskajām un
redakcijas kļūdām vai nepilnībām šajā
dokumentā.

Preču zīmes

Microsoft

®

un Windows

®

ir ASV reģistrētas

Microsoft Corporation preču zīmes.

PostScript

®

ir Adobe Systems Incorporated

reģistrēta preču zīme.

Energy Star

®

un Energy Star logo

®

ir ASV

reģistrētas ASV Vides aizsardzības
aģentūras preču zīmes.

7

background image

Saturs

1 Informācija par izstrādājumu

Izstrādājuma iezīmes ........................................................................................................................... 2

Printeris HP LaserJet P2015 ............................................................................................... 2
Printeris HP LaserJet P2015d ............................................................................................. 2
Printeris HP LaserJet P2015n ............................................................................................. 3
Printeris HP LaserJet P2015dn ........................................................................................... 3
Printeris HP LaserJet P2015x .............................................................................................. 3

Izstrādājuma komponenti ..................................................................................................................... 4

2 Vadības panelis

3 Izstrādājuma programmatūra

Atbalstītās operētājsistēmas .............................................................................................................. 10
Printera savienojumi ........................................................................................................................... 11

USB savienojumi ............................................................................................................... 11
Tīkla savienojumi ............................................................................................................... 11

Printera pieslēgšana tīklam ............................................................................... 11
Printera programmatūras instalēšana tīkla printerim ........................................ 12

Programmatūra Windows sistēmā ..................................................................................................... 13

Windows printera draiveri .................................................................................................. 13

Windows draiveru veidi ..................................................................................... 13
Windows printera programmatūras instalēšana ................................................ 13

Printera programmatūras instalēšana Windows XP (64 biti) un
Windows Server 2003 sistēmās ....................................................... 13
Printera programmatūras instalēšana Windows 98 (tikai draiveri),
Me (tikai draiveri), 2000 un XP (32 biti) ............................................ 13

Windows printera draivera konfigurēšana ......................................................... 13

HP ToolboxFX ................................................................................................................... 14
Iebūvētais Web serveris .................................................................................................... 14

Programmatūra Macintosh sistēmā .................................................................................................... 15

Macintosh printera draiveri ................................................................................................ 15

Macintosh printera draivera instalēšana ........................................................... 15
Macintosh printera draivera konfigurēšana ....................................................... 15

PostScript printera apraksta faili (PPD) ............................................................................. 16

4 Papīrs un citi apdrukājamie materiāli

Drukas kvalitātes optimizēšana apdrukājamo materiālu veidiem ....................................................... 18
Apdrukājamo materiālu izmantošanas norādījumi ............................................................................. 19

HP apdrukājamie materiāli ................................................................................................. 19

LVWW

iii

background image

Nevēlamie apdrukājamie materiāli ..................................................................................... 19
Apdrukājamie materiāli, kas var sabojāt printeri ................................................................ 19
Papīrs ................................................................................................................................ 20
Uzlīmes .............................................................................................................................. 20

Uzlīmju uzbūve .................................................................................................. 20

Caurspīdīgās filmas ........................................................................................................... 20
Aploksnes .......................................................................................................................... 20

Aplokšņu uzbūve ............................................................................................... 20
Aploksnes ar šuvēm abās malās ...................................................................... 21
Aploksnes ar lipīgām joslām vai atlokiem ......................................................... 21
Aplokšņu glabāšana .......................................................................................... 21

Kartītes un smagie apdrukājamie materiāli ........................................................................ 21

Kartīšu uzbūve .................................................................................................. 22
Norādījumi par kartītēm ..................................................................................... 22

Vēstuļpapīrs un veidlapas .................................................................................................. 22

5 Drukas uzdevumi

Apdrukājamā materiāla ievietošana ................................................................................................... 24

1. papīra padeve ................................................................................................................ 24
2. papīra padeve un 3. papildu papīra padeve .................................................................. 25
Tiešā papīra izvade ........................................................................................................... 25
Manuālā padeve ................................................................................................................ 26

Drukas kvalitātes iestatījumi ............................................................................................................... 27
Drukāšana uz speciāliem apdrukājamajiem materiāliem ................................................................... 28

Drukāšana uz aploksnes ................................................................................................... 28
Drukāšana uz caurspīdīgajām filmām vai uzlīmēm ........................................................... 29
Drukāšana uz vēstuļpapīra un veidlapām .......................................................................... 30
Drukāšana uz nestandarta formāta materiāliem un kartītēm ............................................. 31

Drukāšana uz abām lapas pusēm (dupleksā) .................................................................................... 33

Manuālā divpusējā druka ................................................................................................... 33

Manuālā divpusējā druka, izmantojot augšējo papīra krātuvi ........................... 33
Manuālā divpusējā apdruka, izmantojot tiešo izvadi ......................................... 36

Automātiskā divpusējā druka ............................................................................................. 39

Vairāku lappušu drukāšana uz vienas papīra lapas (n lappušu druka) .............................................. 41
Bukletu drukāšana .............................................................................................................................. 42
Ūdenszīmju drukāšana ....................................................................................................................... 43
Drukas uzdevuma atcelšana .............................................................................................................. 44

6 Pārvaldība un uzturēšana

Printera informācijas lapas ................................................................................................................. 46

Demonstrācijas lapa .......................................................................................................... 46
Konfigurācijas lapa ............................................................................................................ 46
izejmateriālu stāvokļa informācijas lapa ............................................................................ 46
Tīkla konfigurācijas lapa .................................................................................................... 46

HP ToolboxFX .................................................................................................................................... 47

HP ToolboxFX apskatīšana ............................................................................................... 47
Stāvoklis ............................................................................................................................ 47
Brīdinājumi ......................................................................................................................... 48

Stāvokļa brīdinājumu uzstādīšana .................................................................... 48
E-pasta brīdinājumu uzstādīšana ...................................................................... 48

iv

LVWW

background image

Palīdzība ............................................................................................................................ 48
Ierīces iestatījumi ............................................................................................................... 49

Informācija par iekārtu ....................................................................................... 49
Darbs ar papīru ................................................................................................. 49
Drukas kvalitāte ................................................................................................. 50
Papīra veidi ....................................................................................................... 50
Uzstādīšana ...................................................................................................... 50
Serviss .............................................................................................................. 50

Drukas iestatījumi .............................................................................................................. 50

Drukāšana ......................................................................................................... 51
PCL 5e .............................................................................................................. 51
PCL 6 ................................................................................................................ 51
PostScript .......................................................................................................... 51

Tīkla iestatījumi .................................................................................................................. 51

Iebūvētais Web serveris ..................................................................................................................... 52

Iebūvētā tīkla servera atvēršana ........................................................................................ 52
Zīmne Status (Stāvoklis) .................................................................................................... 53
Zīmne Settings (Iestatījumi) ............................................................................................... 53
Zīmne Networking (Tīklošana) ........................................................................................... 54
Saites ................................................................................................................................. 54

Drukas kasetnes aizstāšana .............................................................................................................. 55
Tonera izlīdzināšana .......................................................................................................................... 57
Printera tīrīšana .................................................................................................................................. 58

Drukas kasetnes vietas tīrīšana ......................................................................................... 58
Apdrukājamo materiālu ceļa tīrīšana ................................................................................. 59

Ievilcējruļļa tīrīšana (1. papīra padevei) ............................................................................................. 61
Ievilcējruļļa tīrīšana (2. papīra padevei) ............................................................................................. 64
Ekonomiskais režīms ......................................................................................................................... 70

7 Problēmu risināšana

Risinājumu meklēšana ....................................................................................................................... 72

1. solis: vai printeris ir uzstādīts pareizi? ........................................................................... 72
2. solis: vai gatavības indikators deg? ............................................................................... 72
3. solis: vai varat izdrukāt demonstrācijas lapu? ............................................................... 73
4. solis: vai drukas kvalitāte ir pieņemama? ...................................................................... 73
5. solis: vai printeris ir izveidojis savienojumu ar datoru? .................................................. 73
6. solis: vai izdrukātā lappuse izskatās tā, kā bijāt to gaidījis? .......................................... 74
Sazinieties ar HP tehnisko atbalstu ................................................................................... 74

Statusa indikatori ................................................................................................................................ 75
Izplatītākās Macintosh sistēmas problēmas ....................................................................................... 82
HP postscript level 3 emulācijas kļūdas ............................................................................................. 85
Apdrukājamo materiālu problēmu risināšana ..................................................................................... 86
Izdrukātā lappuse atšķiras no tās, kas redzama ekrānā .................................................................... 88

Izkropļots, nepareizs vai nepilnīgs teksts .......................................................................... 88
Trūkst grafikas vai teksta, vai arī nekas nav izdrukāts ...................................................... 88
Lappuses formāts atšķiras no tā, kas ir uz cita HP LaserJet printera ................................ 89
Grafikas kvalitāte ............................................................................................................... 89

Printera programmatūras problēmas .................................................................................................. 90
Drukas kvalitātes uzlabošana ............................................................................................................. 91

Gaiša vai izbālējusi druka .................................................................................................. 91

LVWW

v

background image

Tonera plankumi ................................................................................................................ 91
Nepilnības .......................................................................................................................... 91
Vertikālas līnijas ................................................................................................................. 92
Pelēks fons ........................................................................................................................ 92
Izsmērēts toneris ............................................................................................................... 92
Toneris nobirst ................................................................................................................... 93
Vertikāli defekti, kas atkārtojas .......................................................................................... 93
Nepareizas formas rakstzīmes .......................................................................................... 93
Šķība izdruka ..................................................................................................................... 94
Lapa sarullējas vai ir viļņaina ............................................................................................. 94
Krunkojumi vai burzījumi .................................................................................................... 94
Izplūdušas rakstzīmju kontūras ......................................................................................... 95

Iestrēguša papīra izņemšana ............................................................................................................. 96

Drukas kasetnes zona ....................................................................................................... 96
Papīra padeves .................................................................................................................. 98
Izdruku uztvērējs .............................................................................................................. 101
Tiešā papīra izvade ......................................................................................................... 102
Automātiskās divpusējās drukas ceļš .............................................................................. 103

Tīkla uzstādīšanas problēmu risināšana .......................................................................................... 108

Pielikums A Pielikums par piederumiem un izejmateriāliem

Izejmateriālu un piederumu pasūtīšana ........................................................................................... 110
10/100 tīkla drukas serveri ............................................................................................................... 112
HP drukas kasetnes ......................................................................................................................... 113

HP politika saistībā ar drukas kasetnēm, ko nav ražojusi HP .......................................... 113
Drukas kasetņu glabāšana .............................................................................................. 113
Paredzamais drukas kasetnes kalpošanas laiks ............................................................. 113
Tonera taupīšana ............................................................................................................. 113

DIMM (atmiņa vai fonts) ................................................................................................................... 114

DIMM atmiņas uzstādīšana ............................................................................................. 114
DIMM uzstādīšanas pārbaude ......................................................................................... 116
DIMM izņemšana ............................................................................................................. 116

Pielikums B Serviss un atbalsts

Aparatūras serviss ............................................................................................................................ 120
Paplašinātā garantija ........................................................................................................................ 120
Norādījumi printera atkārtotai iepakošanai ....................................................................................... 121
Kā sazināties ar HP .......................................................................................................................... 121

Pielikums C Printera specifikācija

Vides specifikācija ............................................................................................................................ 124
Akustiskā emisija .............................................................................................................................. 124
Elektrības specifikācija ..................................................................................................................... 125
Fizisko lielumu specifikācija ............................................................................................................. 127
Printera ietilpība un jauda ................................................................................................................. 128
Atmiņas specifikācija ........................................................................................................................ 128
Portu pieejamība .............................................................................................................................. 129

vi

LVWW

background image

FCC saderība ................................................................................................................................... 132
Atbilstības deklarācija ....................................................................................................................... 133
Reglamentējošie paziņojumi ............................................................................................................ 134

Paziņojums par lāzerierīces drošību ................................................................................ 134
Kanādas DOC noteikumi ................................................................................................. 134
Korejas EMI paziņojums .................................................................................................. 134
Paziņojums par lāzerierīču lietošanu Somijā ................................................................... 135

Vides aizsardzības programma ........................................................................................................ 136

Vides aizsardzība ............................................................................................................ 136
Ozona izdalīšanās ........................................................................................................... 136
Enerģijas patēriņš ............................................................................................................ 136
Tonera patēriņš ................................................................................................................ 136
Papīra izmantošana ......................................................................................................... 136
Plastmasa ........................................................................................................................ 136
HP LaserJet drukas izejmateriāli ..................................................................................... 136
Informācija par HP drukas izejmateriālu atgriešanas un otrreizējās pārstrādes
programmu ...................................................................................................................... 137
Papīrs .............................................................................................................................. 137
Materiālu ierobežojumi ..................................................................................................... 137
Atbrīvošanās no nevajadzīgā aprīkojuma Eiropas Savienības mājsaimniecībās ............ 138
Materiālu drošības datu lapa ........................................................................................... 138
Papildu informācija .......................................................................................................... 138

Pielikums E Garantija un licencēšana

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežoto garantiju ..................................................................... 140
Hewlett-Packard programmatūras licences līgums .......................................................................... 141
Drukas kasetnes lietošanas ilguma ierobežotā garantija ................................................................. 142

Alfabētiskais rādītājs ...................................................................................................................................... 143

LVWW

vii

Pielikums D Reglamentējoša informācija

background image

viii

LVWW

background image

1