HP LaserJet P2015 Printer series - Alfabētiskais rādītājs

background image

Alfabētiskais rādītājs

Simboli/Skaitļi

1. papīra padeve

ievietošana 24
novietojums 4

10/100 tīkla un bezvadu drukas

serveri 112

2. papīra padeve

ievietošana 25
novietojums 4

3. papīra padeve 25

A

akustika 124
aparatūras serviss 120
apdrukājamais materiāls

aploksnes 20
caurspīdīgās filmas 20
drukas kvalitātes optimizēšana

apdrukājamo materiālu
veidiem 18

HP ToolboxFX iestatījumi 50
iepriekš apdrukātās veidlapas

22

iestrēguša papīra izņemšana

96

ieteicams 19
ievietošana 24
izmantošanas norādījumi 19
kartītes 21
manuālā druka 26
nevēlamie veidi 19
papīrs 20
smags 21
uzlīmes 20
veidi, kas var sabojāt printeri

19

vēstuļpapīrs 22

apdrukājamā materiāla ievietošana

1. papīra padeve 24
2. papīra padeve 25

3. papildu papīra padeve 25

apdrukājamo materiālu ceļš,

tīrīšana 59

aploksnes

drukāšana uz 28
lietošanas noteikumi 20

atmiņa

izņemšana 116
pārbaude 116
uzstādīšana 114

attēla kvalitāte 50
automātiskā divpusējā druka 39
automātiskās divpusējās drukas

iekārtas vāks, aizmugurējais 5

automātiskās divpusējās drukas

materiāla formāta selektors 5

B

barošanas ligzda 4
barošanas slēdzis 4
bukleti 42

C

caurspīdīgās filmas

drukāšana uz 29
lietošanas noteikumi 20

D

Demonstrācijas lapa 46
DIMM

izņemšana 116
pārbaude 116
pievienošana 114

divpusējā druka

automātiskā 39
manuālā 33

draiveris

Macintosh, instalēšana 15
Macintosh, piekļūšana 15

Macintosh, problēmu risināšana

82

Windows, instalēšana 13
Windows, piekļūšana 13

drukas kasetne

garantija 142
glabāšana 113
HP kasetņu izmantošana 113
HP politika saistībā ar 113
kur nodot pārstrādei 137
paredzamais kalpošanas laiks

113

pasūtīšana 110
stāvoklis, apskatīšana ar

HP ToolboxFX 47

tonera izlīdzināšana 57
vāks 4

drukas kasetnes vāka poga 4
drukas kvalitāte

burzījumi 94
Ekonomiskais režīms 70
gaiša vai izbalējusi druka 91
HP ToolboxFX iestatījumi 50
iestatījumi 27
izplūdušas rakstzīmju kontūras

95

izsmērēts toneris 92
krunkojumi 94
nepareizas formas rakstzīmes

93

nepilnības 91
optimizēšana apdrukājamo

materiālu veidiem 18

pelēks fons 92
sarullēšanās 94
šķība izdruka 94
tonera plankumi 91
toneris nobirst 93
vertikālas līnijas 92

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

143

background image

vertikāli defekti, kas atkārtojas

93

viļņainums 94

drukas kvalitātes optimizēšana

apdrukājamo materiālu veidiem

18

drukas kvalitātes uzlabošana 91
drukas serveri 112
drukas uzdevuma atcelšana 44
drukas uzdevumi 23
drukāšana

atcelšana 44
bukleti 42
Demonstrācijas lapa 46
drukāšana uz nestandarta

formāta materiāliem 31

izejmateriālu stāvokļa

informācijas lapa 46

Konfigurācijas lapa 46
manuālā padeve 26
n lappuses 41
tīkla konfigurācijas lapa 46
uz abām papīra pusēm

(automātiskā) 39

uz abām papīra pusēm

(manuālā) 33

uz aploksnēm 28
uz caurspīdīgajām filmām 29
uz iepriekš apdrukātām

veidlapām 30

uz kartītēm 31
uz speciāliem apdrukājamajiem

materiāliem 28

uz uzlīmēm 29
uz vēstuļpapīra 30
ūdenszīmes 43
vairākas lappuses uz vienas

papīra lapas 41

drukāšana ar manuālo padevi 26
dupleksā (divpusējā) druka

automātiskā 39
manuālā 33

E

e-pasta trauksmes signāli,

uzstādīšana 47

Ekonomiskais režīms 70
Energy Star 136
EWS. Sk iebūvētais Web serveris

F

FCC saderība 132

G

garantija

drukas kasetne 142
izstrādājums 140
licence 141
paplašinātā 120

grafika

slikta kvalitāte 89
trūkst 88

greiza izdruka 86

H

HP apdrukājamie materiāli 19
HP iekšējā tīkla ports 5
HP postscript level 3 emulācijas

kļūdas 85

HP ToolboxFX

zīmne Device Settings (Ierīces

iestatījumi) 49

zīmne Documentation

(Dokumentācija) 48

zīmne Help (Palīdzība) 48
zīmne Network Settings (Tīkla

iestatījumi) 51

Zīmne Status (Stāvoklis) 47

I

iebūvētais Web serveris

drukāt informācijas lapas 53
ierīces stāvoklis 53
izejmateriālu pasūtīšana 54
izejmateriālu stāvoklis 53
izstrādājuma atbalsts 54
Konfigurācijas lapa 53
lietošana 52
notikumu reģistrācijas žurnāls

53

pārskats 14
zīmne Information (Informācija)

53

zīmne Networking (Tīklošana)

54

zīmne Settings (Iestatījumi)

53

iepriekš apdrukātās veidlapas

drukāšana uz 30
lietošanas noteikumi 22

ierīces iestatījumi, HP ToolboxFX

49

ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

4

iestatījumi

drukas kvalitāte 27
HP ToolboxFX 49

iestrēdzis papīrs, izņemšana 96
iestrēguša papīra izņemšana 96
iestrēgušas lapas izņemšana 96
ievilcējrullis (1. papīra padeve)

61

ievilcējrullis (2. papīra padeve)

64

indikatoru norāde 75
information pages

tīkla konfigurācijas lapa 46

informācijas lapas

Demonstrācijas lapa 46
izejmateriālu stāvokļa

informācijas lapa 46

Konfigurācijas lapa 46

IP adrese 82
izdruka, šķība 86
izdruku uztvērējs

iestrēgušas lapas izņemšana

101

manuālā divpusējā druka 33
novietojums 4

izejmateriāli

stāvoklis, apskatīšana ar

HP ToolboxFX 47

izejmateriāli, pasūtīšana 110
izejmateriālu stāvokļa informācijas

lapa 46

izejmateriālu un piederumu

pasūtīšana 110

izkropļots teksts 88
izstrādājuma

iezīmes 2

izstrādājums

programmatūra 9

izvades kvalitāte, HP ToolboxFX

iestatījumi 50

K

kartītes

lietošanas noteikumi 21
printing on 31

kļūdas

144

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image

postscript level 3 emulācija 85
programmatūra 90

konfigurācija

printeris HP LaserJet P2015 2
printeris HP LaserJet P2015d

2

printeris HP LaserJet P2015dn

3

printeris HP LaserJet P2015n

3

printeris HP LaserJet P2015x

3

Konfigurācijas lapa 46
kvalitāte

druka 18
HP ToolboxFX iestatījumi 50

L

licence, programmatūra 141

M

Macintosh

draiveris, instalēšana 15
draiveris, piekļūšana 15
draiveris, problēmu risināšana

82

PPD 16
programmatūra 15
risināšana, problēmas 82
USB karte, problēmu novēršana

83

manuālā divpusējā druka 33
Materiālu drošības datu lapa

(MSDS) 138

modeļa numurs 4

N

n lappušu druka 41
nestandarta formāta apdrukājamie

materiāli 31

O

operētājsistēmas, atbalstītās 10
otrreizējā pārstrāde

drukas kasetnes 55

P

papīra padeve

1. papīra padeve 4
2. papīra padeve 4

apdrukājamā materiāla

ievietošana 25

papīra padeves

problēmas ar padevi, risināšana

86

papīrs

HP ToolboxFX iestatījumi 50
ieteicams 19
lietošana 20

paplašinātā garantija 120
paredzamais kalpošanas laiks,

drukas kasetne 113

pārskats, printeris 4
pārstrāde

HP drukas izejmateriālu

atgriešanas un vides
programma 137

kur nodot kasetnes 137

PCL 5e 51
piederumi, pasūtīšana 110
poga, drukas kasetnes vāks 4
porti, problēmu novēršana sistēmā

Macintosh 83

ports, USB novietojums 5
postscript level 3 emulācijas

draiveris, HP ToolboxFX
iestatījumi 51

PPD 16
printera atkārtota iepakošana

121

printera draiveris

Macintosh 15
Windows 13

printera informācijas lapas

Demonstrācijas lapa 46
izejmateriālu stāvokļa

informācijas lapa 46

Konfigurācijas lapa 46
tīkla konfigurācijas lapa 46

printeris

atkārtota iepakošana 121
pārskats 4
programmatūras problēmas

90

savienojumi 11
specifikācija 123
tīrīšana 58
vadības panelis 7

printeris, specifikācija 128

problēmas ar padevi, risināšana

86

problēmu risināšana

Demonstrācijas lapa 73
drukas kvalitāte 73
gatavības indikators 72
izdrukātā lappuse un paredzētā

74

printera un datora savienojums

73

printera uzstādīšana 72
sazināšanās ar HP tehnisko

atbalstu 74

programmatūra

atbalstītās operētājsistēmas

10

HP ToolboxFX 14, 47
Macintosh 15
piekļūšana Windows draiverim

13

printera draiveri, Windows 13
problēmas 90
programmatūras licences

līgums 141

Windows 13

R

reglamentējoši paziņojumi

atbilstības deklarācija 133
FCC saderība 132
Kanādas DOC noteikumi 134
Korejas EMI paziņojums 134
lāzeriekārtu paziņojums Somijai

135

vides aizsardzības programma

136

remonts

aparatūras serviss 120
sazināšanās ar HP 121

rezerves detaļas 110
risināšana

burzījumi 94
gaiša vai izbalējusi druka 91
izdrukātā lappuse atšķiras no

ekrānā redzamās lappuses
88

izkropļots teksts 88
izplūdušas rakstzīmju kontūras

95

izsmērēts toneris 92

LVWW

Alfabētiskais rādītājs

145

background image

krunkojumi 94
Macintosh sistēmas problēmas

82

nepareizas formas rakstzīmes

93

nepilnības 91
nepilnīgs teksts 88
pelēks fons 92
postscript level 3 emulācijas

kļūdas 85

printera programmatūras

problēmas 90

problēmas ar padevi 86
sarullēšanās 94
slikta grafikas kvalitāte 89
šķība izdruka 86, 94
tonera plankumi 91
toneris nobirst 93
trūkst grafikas vai teksta 88
tukšas lappuses 88
vertikālas līnijas 92
vertikāli defekti, kas atkārtojas

93

viļņainums 94

S

savienojuma izveide ar tīklu 11
sazināšanās ar HP 121
serviss un atbalsts

aparatūra 120
HP ToolboxFX iestatījumi 50
sazināšanās ar HP 121

sērijas numurs 5
slēdzis, barošana 4
smags apdrukājamais materiāls,

lietošanas noteikumi 21

specifikācija

akustika 124
apdrukājamais materiāls 17
atmiņa 128
elektrības 125
fizisko lielumu 127
ietilpība un jauda 128
portu pieejamība 129
vides 124

statusa indikatori 75
stāvoklis

apskatīšana ar HP ToolboxFX

47

trauksmes signāli

HP ToolboxFX 47

Š

šķība izdruka 86

T

teksts

izkropļots 88
trūkst 88

tiešā papīra izvade 25, 36
tiešās padeves aizvars 4
tīkla konfigurācijas lapa 46
tīkla ports, HP iekšējais 5
tīkla savienojumi 11
tīrīšana

apdrukājamo materiālu ceļš

59

ievilcējrullis (1. papīra padeve)

61

ievilcējrullis (2. papīra padeve)

64

printeris 58

tonera izlīdzināšana 57
tonera saudzēšana 113
tonera taupīšana 113
toneris

drukas kasetnes vāks 4
drukas kasetņu glabāšana

113

izlīdzināšana 57
izplūdušas kontūras 95
izsmērēts 92
maz tonera 91
plankumi 91
saudzēšana 113
toneris nobirst 93

ToolboxFX. Sk HP ToolboxFX
trauksmes signāli, uzstādīšana

47

trūkst

grafika 88
teksts 88

tukšas lappuses 88

U

USB ports

novietojums 5
problēmu novēršana sistēmā

Macintosh 83

uzlīmes

drukāšana uz 29
lietošanas noteikumi 20

Ū

ūdenszīmes, drukāšana 43

V

vadības panelis

HP ToolboxFX iestatījumi 50
statusa indikatori 75

vairākas lappuses, drukāšana uz

vienas papīra lapas 41

vāks

drukas kasetne 4
tiešais izvads 4

veidi, apdrukājamā materiāla

HP ToolboxFX iestatījumi 50

vēstuļpapīrs

drukāšana uz 30
lietošanas noteikumi 22

Vides aizsardzības programma

136

vides specifikācija 124

W

Web serveris, iebūvētais 52
Windows

draiveris, instalēšana 13
draiveris, piekļūšana 13

Z

zīmne Documentation

(Dokumentācija) (HP ToolboxFX)

48

zīmne Help (Palīdzība),

HP ToolboxFX 48

zīmne Information (Informācija)

(iebūvētais Web serveris) 53

zīmne Network Settings (Tīkla

iestatījumi), HP ToolboxFX 51

zīmne Networking (Tīklošana)

(iebūvētais Web serveris) 54

zīmne Settings (Iestatījumi)

(iebūvētais Web serveris) 53

Zīmne Status (Stāvoklis),

HP ToolboxFX 47

146

Alfabētiskais rādītājs

LVWW

background image
background image

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CB366-90979*

*CB366-90979*

CB366-90979