HP LaserJet P2015 Printer series - 1. papīra padeve

background image

1. papīra padeve

1. papīra padevei var piekļūt no printera priekšpuses. Printeris sāk drukāt no 1. papīra padeves, pirms
drukāt no pārējām padevēm.

1. papīra padevē ietilpst ne vairāk kā 50 75 g/m

2

smagas papīra lapas vai 10 aploksnes, 10 caurspīdīgās

filmas vai 10 kartītes. 1. papīra padevi varat arī izmantot, lai pirmo lappusi izdrukātu uz atšķirīga
apdrukājamā materiāla.

Apdrukājamā materiāla vadotnes nodrošina to, ka apdrukājamais materiāls tiek padots printerī pareizi
un druka nav šķība. Ievietojot apdrukājamo materiālu, pielāgojiet vadotnes tā, lai tās atbilstu
izmantojamā materiāla platumam.

24

Nodaļa 5 Drukas uzdevumi

LVWW