HP LaserJet P2015 Printer series - Bukletu drukāšana

background image

Bukletu drukāšana

Bukletus var drukāt uz letter, legal vai A4 papīra.

Piezīme:

Šī iespēja nav pieejama visās Macintosh OS X versijās.

1.

Ievietojiet papīru 1. papīra padevē.

2.

Aizveriet tiešās izvades vāku.

3.

Atveriet printera logu Properties (Rekvizīti) (vai Printing Preferences (Drukāšanas preferences)
operētājsistēmās Windows 2000 un XP). Norādījumus skatiet sadaļā

Windows printera draivera

konfigurēšana

.

4.

Zīmnē Finishing (Pēcapdare) (zīmnē Paper Type/Quality (Papīra tips/kvalitāte) dažiem Mac
draiveriem) notīriet izvēles rūtiņu Correct Order for Straight Paper Path (Koriģēt tiešā papīra
ceļa secību).

5.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu Print On Both Sides (Drukāt uz abām pusēm).

6.

Nolaižamajā sarakstā Booklet Layout (Bukleta izkārtojums) atlasiet Left Edge Binding
(Piesaistīts kreisajai malai) vai Right Edge Binding (Piesaistīts labajai malai).

7.

Uzstādiet lappušu skaita uz papīra lapas vērtību uz 2.

8.

Noklikšķiniet uz OK (Labi).

9.

Izdrukājiet dokumentu.

10.

Salokiet un saskavojiet lapas.

42

Nodaļa 5 Drukas uzdevumi

LVWW