HP LaserJet P2015 Printer series - Manuālā divpusējā apdruka, izmantojot tiešo izvadi

background image

Manuālā divpusējā apdruka, izmantojot tiešo izvadi

Šajās sadaļās sniegti norādījumi dažādām operētājsistēmām.

Windows

1.

Atveriet tiešās izvades vāku.

2.

Atveriet printera logu Properties (Rekvizīti) (vai Printing Preferences (Drukāšanas preferences)
operētājsistēmās Windows 2000 un XP). Norādījumus skatiet sadaļā

Windows printera draivera

konfigurēšana

.

36

Nodaļa 5 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

3.

Zīmnē Finishing (Pēcapdare) šķirklī notīriet izvēles rūtiņu Correct Order for Straight Paper
Path
(Koriģēt tiešā papīra ceļa secību).

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās.

Informāciju par draivera iespējām skatiet printera (draivera) Properties (Rekvizīti)
tiešsaistes palīdzībā.

4.

Zīmnē Finishing (Pēcapdare) atzīmējiet izvēles rūtiņu Print On Both Sides (Manually) (Drukāt
uz abām pusēm (manuāli)).

5.

Noklikšķiniet uz OK (Labi).

6.

Drukājiet uz dokumenta vienas puses no 1. papīra padeves.

7.

Sakopojiet izdrukātās lapas un izlīdziniet tās.

LVWW

Drukāšana uz abām lapas pusēm (dupleksā)

37

background image

8.

Ievietojiet papīra kaudzi atpakaļ 1. papīra padevē ar apdrukāto pusi uz leju un ar lapu augšējo malu
printera virzienā.

9.

Nospiediet pogu

Go

(Aiziet!), lai drukātu uz otras puses.

Mac OS X

1.

Atveriet tiešās izvades vāku.

2.

Ja Manual Duplex (Manuālā divpusējā druka) neparādās kā printera iespēja, rīkojieties šādi:

a.

Pārbaudiet, vai programmatūras draivera instalēšanas laikā tika izvēlēts HP Manual
Duplex&Booklet (Classic)
(HP manuālā divpusējā druka&Buklets (klasiskais)), izmantojot
iespēju Custom Install (Pielāgotā instalēšana).

b.

Aktivizējiet File-Print (Fails-drukāt), izvēlieties Plug-In Preferences (Spraudņa preferences)
un noklikšķiniet uz bultiņas, kas vērsta pa labi. Pa labi vērstā bultiņa pārvēršas par bultiņu uz
leju un parādās iespēja HP Manual Duplex&Booklet.

c.

Atlasiet Print Time Filters (Drukāšanas laika filtri), izvēlieties HP Manual Duplex&Booklet
(HP manuālā divpusējā druka&Buklets (klasiskais)) un noklikšķiniet uz Save Settings
(Saglabāt iestatījumus).

d.

Atlasiet Manual Duplex (Manuālā divpusējā druka) un tad atlasiet Print on Both Sides
(Drukāt uz abām pusēm).

e.

Atlasiet Alternate output bin is open (straight through paper path) (Alternatīvs izdruku
uztvērējs ir atvērts (tiešais papīra ceļš)).

3.

Drukājiet uz dokumenta vienas puses no 1. papīra padeves.

38

Nodaļa 5 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

4.

Sakopojiet izdrukātās lapas un izlīdziniet tās.

5.

Ievietojiet papīra kaudzi atpakaļ 2. papīra padevē ar apdrukāto pusi uz leju un ar lapu augšējo malu
printera virzienā.

6.

Nospiediet pogu

Go

(Aiziet!), lai drukātu uz otras puses.