HP LaserJet P2015 Printer series - Drukāšana uz nestandarta formāta materiāliem un kartītēm

background image

Drukāšana uz nestandarta formāta materiāliem un kartītēm

Apdrukājamo materiālu specifikāciju skatiet

Apdrukājamo materiālu izmantošanas norādījumi

.

UZMANĪBU!

Pirms ievietošanas pārliecinieties, vai loksnes nav salipušas kopā.

1.

Atveriet tiešās izvades vāku.

LVWW

Drukāšana uz speciāliem apdrukājamajiem materiāliem

31

background image

2.

Atveriet 1. papīra padevi un noregulējiet materiālu vadotnes atbilstoši apdrukājamā materiāla
platumam.

3.

Ievietojiet apdrukājamo materiālu 1. papīra padevē (ar īsāko malu pa priekšu un ar apdrukājamo
pusi uz augšu.

4.

Atveriet printera logu Properties (Rekvizīti) (vai Printing Preferences (Drukāšanas preferences)
operētājsistēmās Windows 2000 un XP). Norādījumus skatiet sadaļā

Windows printera draivera

konfigurēšana

vai

Macintosh printera draivera konfigurēšana

.

5.

Atlasiet drukas materiāla izmēra iestatīšanu zīmnē Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) vai zīmnē
Paper (Papīrs) (zīmnē Paper Type/Quality (Papīra tips/kvalitāte) šķirklis dažos Mac draiveros).
Norādiet nestandarta formāta materiāla izmērus.

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās.

Informāciju par draivera iespējām skatiet printera (draivera) Properties (Rekvizīti)
tiešsaistes palīdzībā.

6.

Izdrukājiet dokumentu.

Informāciju par drukāšanu, izmantojot manuālo padevi, skatiet sadaļā

Manuālā padeve

.

32

Nodaļa 5 Drukas uzdevumi

LVWW