HP LaserJet P2015 Printer series - Drukāšana uz vēstuļpapīra un veidlapām

background image

Drukāšana uz vēstuļpapīra un veidlapām

Apdrukājamo materiālu specifikāciju skatiet

Apdrukājamo materiālu izmantošanas norādījumi

.

1.

Atveriet 1. papīra padevi un noregulējiet materiālu vadotnes atbilstoši apdrukājamā materiāla
platumam.

30

Nodaļa 5 Drukas uzdevumi

LVWW

background image

2.

Ievietojiet apdrukājamo materiālu ar augšējo malu uz priekšu un apdrukājamo pusi uz augšu.

3.

Atveriet printera logu Properties (Rekvizīti) (vai Printing Preferences (Drukāšanas preferences)
operētājsistēmās Windows 2000 un XP). Norādījumus skatiet sadaļā

Windows printera draivera

konfigurēšana

vai

Macintosh printera draivera konfigurēšana

.

4.

Atlasiet pareizo apdrukājamā materiāla veidu zīmnē Paper/Quality (Papīrs/kvalitāte) vai zīmnē
Paper (Papīrs) (zīmnē Paper Type/Quality (Papīra tips/kvalitāte) šķirklis dažos Mac draiveros).

Piezīme:

Ne visas printera iespējas ir pieejamas visos draiveros vai operētājsistēmās.

Informāciju par draivera iespējām skatiet printera (draivera) Properties (Rekvizīti)
tiešsaistes palīdzībā.

5.

Izdrukājiet dokumentu.

Informāciju par drukāšanu, izmantojot manuālo padevi, skatiet sadaļā

Manuālā padeve

.

Piezīme:

Lai izdrukātu atsevišķu pavadvēstuli vai veidlapu, kurai sekos pārējā dokumenta

vairāku lappušu druka, ievietojiet veidlapu ar apdrukājamo pusi uz augšu 1. papīra padevē
un pārējās lapas ievietojiet 2. padevē. Printeris automātiski sāks drukāšanu no 1. papīra
padeves.